PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Bezpłatne doradztwo innowacyjne dla MŚP

Bezpłatne doradztwo innowacyjne dla MŚP

Innowacyjność wiąże się z wprowadzeniem czegoś nowego, ulepszeniem. Innowacyjne są udoskonalenia maszyn i urządzeń, reformy systemów, jak i tworzenie zupełnie nowych rzeczy lub zjawisk. Każdy innowator zaś spotyka się z dwoma podstawowymi barierami działania. Pierwszą z nich jest bariera myśli czyli "co zrobić, aby doprowadzić do powstania nowatorskiego rozwiązania popartego pozytywnymi wynikami ekonomicznymi”. Drugą barierą jest wdrożenie innowacji oraz doprowadzenie do uzyskania wymiernych korzyści. Niestety, implementacja i rozpowszechnienie nowej idei wiąże się ze znacznymi kosztami. W chwili obecnej polski system bankowy nie jest przygotowany na finansowanie innowacyjnych, często ryzykownych przedsięwzięć. 

 

Nabór firm zakończony z powodu wyczerpania środków finansowych

 

Mikro, małym oraz średnim przedsiębiorstwom z Dolnego Śląska, szukającym źródeł finansowania dla planowanych projektów innowacyjnych, z pomocą przychodzi WCTT. Oferta wsparcia MŚP ukierunkowana jest na zwiększenie dostępności finansowania innowacji i obejmuje regionalne produkty finansowe oraz profesjonalne doradztwo, przygotowujące do innowacyjnych projektów i aplikowania o środki finansowe na ich realizację. 

 

Pomagamy pozyskać finansowanie przedsięwzięć obejmujących wdrożenie innowacji polegających na: zakupie patentów, licencji i know how, zakupie lub modernizacji maszyn i urządzeń technicznych. A także prowadzeniu prac B+R, doradztwie zewnętrznym, przeszkoleniu personelu związanym z wdrożeniem innowacji oraz umiędzynarodowieniu działalności biznesowej. 

 

Oferujemy możliwość skorzystania z profesjonalnych usług doradczych, przygotowujących do innowacyjnych projektów i aplikowania o środki finansowe na ich realizację. Doradztwo obejmować może do 30, 40 lub 60 godzin w zależności od skali innowacyjności i poziomu umiędzynarodowienia.

 

Współpracujemy ze 140 ekspertami w zakresie wykonalności technicznej, ekonomicznej i prawnej projektów innowacyjnych, co umożliwia najefektywniejsze dostosowanie oferowanej pomocy do potrzeb i oczekiwań MŚP.


Usługa doradcza jest bezpłatna dla przedsiębiorców rozważających jednocześnie możliwość skorzystania z kredytu inwestycyjnego z poręczeniem EFI lub poręczeń dla MŚP oferowanych przez współpracujące z nami instytucje finansowe: Bank Pekao SA, Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o.o. we Wrocławiu.  oraz Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Jeleniej Górze. 

 

Połączenie indywidualnego doradztwa i instrumentów finansowych, umożliwia MŚP finansowanie innowacyjnych projektów oraz minimalizuje ryzyko po stronie zarówno banków, jak i przedsiębiorstw.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Kryteria rekrutacji doradców
Schemat działania Josefin na Dolnym Śląsku
Ulotka (pobierz)


Aby skorzystać z usługi doradztwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać do nas na adres e-mail: kb@wctt.pl

 

Skontaktujemy się z firmami, które spełnią kryteria projektu Josefin.