PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Spotkania brokerskie: Health Tech Innovations for Successful Business

Spotkania brokerskie: Health Tech Innovations for Successful Business

Zapraszamy firmy zajmujące się innowacjami w zakresie szeroko pojętej ochrony zdrowia na organizowane w Austrii (Graz), spotkania brokerskie „Health Tech Innovations for Successful Business”. Spotkania odbędą się w dniu 21 września 2017 r.

 

Celem Mmiędzynarodowego Dnia Partnerstwa jest rozwijanie i wzmacnianie współpracy między innowacyjnymi firmami a środowiskiem akademickim. Wydarzenie to jest organizowane wspólnie przez uczelnie wyższe ze Styrii i Karyntii wchodzących w skład Południowego Centrum Transferu Wiedzy (WTZ Süd). Naukowcy i firmy będą mieli okazję, nawiązać nowe kontakty, przedstawić wyniki badań naukowych i określić  obszary współpracy.

 

Międzynarodowy Dzień Partnerstwa stanowi idealną platformę wymiany doświadczeń i planowania wspólnych działań pomiędzy przedsiębiorcami jak również z naukowcami. Doświadczenia z 2015 r. pokazują, że tego typu spotkania były początkiem wielu interesujących projektów biznesowych, tak więc Partnering Day zaplanowany na 21 września 2017 r. może w sposób znaczący przyczynić się do sukcesu firm biorących w nim udział.

 

 

Spotkania brokerskie w obszarze Innowacji w sektorze Zdrowia to doskonała okazja dla:

  • MŚP oferujących lub poszukujących nowych technologii, możliwości współpracy komercyjnej, możliwości współpracy w projektach B+R+I na światowym poziomie,
  • Naukowców / jednostek badawczych – chcących przedstawić wyniki badań R+D, poszukujących współpracy B+R z przedsiębiorstwami,
  • Instytucji publicznych mogących spotkać się z innowacjami, oraz dostawcami usług zwiększających konkurencyjność dotychczasowej oferty.


Ważne terminy:

  • rejestracja do 20 września,
  • wybór spotkań od 21 sierpnia do 20 września.

 

 

Koszt uczestnictwa w imprezie: wczesna rejestracja rejestracja po 1 września
Przedsiębiorstwa:  90 € (online) 200 €
Uniwersytety: zwolnione z opłaty zwolnione z opłaty

 

Dodatkowe szczegóły znajdą Państwo na stronie wydarzenia: www.partneringday.at

 

 

Osoby zainteresowane udziałem spotkaniach kooperacyjnych prosimy o kontakt ze współorganizatorem ze strony WCTT:

Marcin Jabłoński
tel.: 71 320 43 39
e-mail: marcin.jablonski@pwr.edu.pl