PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Nowy konkurs dla Start-upów

Nowy konkurs dla Start-upów

Scale UP - łączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa.


Scale UP oferuje młodym firmom otrzymanie pomocy finansowej (do 250 000 zł), możliwość skorzystania z zasobów niezbędnych do opracowania i testowania własnych rozwiązań, dostęp do wysokiej klasy mentorów, a także szansę na zdobycie doświadczenia oraz zbudowanie sieci kontaktów, partnerów biznesowych i potencjalnych inwestorów. Scale Up to dla startupów również szansa na zwiększenie wiarygodności oraz promocję własnej marki wśród szerokiej grupy klientów korporacji.

Zadaniem Scale UP jest inicjowanie lub zwiększanie zakresu współpracy mikro lub małych przedsiębiorstw z dużymi, a w szczególności ze spółkami z udziałem Skarbu Państwa.


Obecnie nabory do programu akceleracji prowadzone są przez:

DGA S.A.
Termin: czerwiec 2017,
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Termin: 20 września 2017 r. 
FundingBox Accelerator Sp. z o.o.
Termin: 17 maja - 14 czerwca 2017 r.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Termin: kwiecień – wrzesień 2017 r.
HardGamma Ventures Sp. z o.o.
Termin: 1 sierpnia - 4 września 2017 r.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
Termin: 1 września - 30 listopada 2017 r.
Huge Thing Sp. z o.o.
Termin: 18 września – 6 listopada 2017 r.
techBrainers Sp. z o.o
Termin: maj – czerwiec 2017 r. 
Ideo Sp. z o.o.
Termin: 1 czerwca – 21 lipca 2017 r.

Powyższe linki prowadzą do szerszych informacji, takich jak:
-główne branże poszukiwania rozwiązań,
-miejsce akceleracji,
-harmonogram programu akceleracji,
-kluczowe cechy wyróżniające danego operatora akceleracji,
-duże przedsiębiorstwa zaangażowane w działanie,
-podstawowe dane kontaktowe.

Szczegółowych informacji udziela:
Marcin Jabłoński
marcin.jablonski@pwr.edu.pl
tel.  71 320 4339