PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Spotkanie z przedstawicielami wietnamskiej firmy GFS GROUP

Spotkanie z przedstawicielami wietnamskiej firmy GFS GROUP

Spotkanie z przedstawicielami wietnamskiej firmy GFS GROUP

 

W dniu 17.11.2018r. we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli wietnamskiej firmy - GFS GROUP (http://www.gfs.com.vn/) i  rządu Wietnamu (Ministerstwa Środowiska i Zasobów Naturalnych Wietnamu) z zespołem naukowym Prof. dr. hab. inż. Józefa Hoffmanna oraz specjalistą PWr ds. transferu technologii- dr inż. Tomaszem Marciniszynem. Rozmowy dotyczyły nabycia przez stronę wietnamską technologii wytwarzania nawozów z torfów. Rozmowy zakończono z sukcesem. Strony przystępują do zawiązania pierwszej umowy o współpracy.

 

Udział w spotkaniu ze strony wietnamskiej wzięli: Pan PHAM THANH CONG - Prezes Zarządu GFS GROUP, Pan NGUYEN LINH NGOC - Vice Minister Środowiska i Zasobów Naturalnych SR Wietnamu, Pan NGUYEN DUY THANH - Asystent Prezesa Zarządu GFS GROUP, Pan NGUYEN TRAN GIANG, Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji GFS GROUP, Pan NGUYEN THANH TO, tłumacz j. wietnamskiego, Pan dr Mirosław Mrówka - konsultant prawny. 

 

Udział w spotkaniu ze strony PWr: Prof. dr hab. inż. Józef Hoffmann, dr hab. inż. Krystyna Hoffmann, dr inż. Marta Huculak-Mączka, dr Magdalena Klakočar-Ciepacz, mgr inż. Ewelina Klem-Marciniak, mgr inż. Maciej Kaniewski, mgr inż. Dominik Nieweś, mgr inż. Magdalena Braun-Giwerska, mgr inż. Jakub Zieliński, mgr inż. Marta Porwoł