PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Szkolenie: Vademecum ochrony danych osobowych - RODO

Szkolenie: Vademecum ochrony danych osobowych - RODO

Informujemy, że nabór na szkolenie został zamknięty. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc osoby, które nie zgłosiły się na szkolenie lub nie dostały potwierdzenia przyjęcia - nie zostaną wpuszczone.


Szanowni Państwo,

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Enterprise Europe Network,  Dolnośląska Izba Gospodarcza oraz  Polska Fundacja Przedsiębiorczości  mają przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt. "Vademecum ochrony danych osobowych - RODO", które odbędzie się 23 lutego 2018 we Wrocławiu.

 

Termin szkolenia: 23 lutego 2018 (piątek) w godz. 9:00-15:45

 

Miejsce szkolenia: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej,
ul. Smoluchowskiego 48 Wrocław (budynek B-11), sala 21, II piętro

 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest zapoznanie osób nieposiadających lub posiadających tylko podstawową wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych z wymogami wynikającymi z obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz wytycznych i interpretacji GIODO. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zaznajomieni z najważniejszymi regulacjami prawnymi z zakresu ochrony danych osobowych, niezbędną i wymaganą prawem dokumentacją, zasadami jej tworzenia oraz wdrażania, a także z zasadami tworzenia procedur ochrony danych osobowych w jednostce czy przedsiębiorstwie. Szkolenie obejmuje także omówienie ostatnich zmian w przepisach, a także zmiany planowane na lata 2018.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:
  • jak stworzyć dokumentację wymaganą przepisami prawa i co powinna ona zawierać;
  • jaka powinna być treść upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, kto powinien je wydawać i gdzie je przechowywać;
  • kiedy mamy do czynienia z powierzeniem przetwarzania danych osobowych i jak opracować umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych;
  • jak należy wdrożyć wymagane prawem rozwiązania organizacyjne;
  • jakie obowiązki spoczywają na ABI;
  • jaką odpowiedzialność przewidują przepisy i kto za co odpowiada.


Program szkolenia:
 Plik do pobrania


Szkolenie adresowane jest do przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorców (innowacyjne firmy poprodukcyjne i usługowe, grupa docelowa projektu Enterprise Europe Network).

Ekspert prowadzący szkolenie:

Maja Grzegorczyk - wykładowca Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, radca prawny, specjalista prawa pracy, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania szkoleniem organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyjmowania wyłącznie 1 osoby z danej firmy. 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zgłoszenia:

Aby móc wziąć udział w szkoleniu należy przesłać formularz zgłoszeniowy do organizatora na adres:

 

do 16. 02. 2018:
Anna Pytel, tel. 71 320 41 86, anna.pytel@pwr.edu.pl

 

od 16. 02. 2018:
Marcin Jabłoński, tel. 71 320 43 39, marcin.jablonski@pwr.edu.pl