PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Szkolenie: Wymiana pracowników w projektach Horyzont 2020

Szkolenie: Wymiana pracowników w projektach Horyzont 2020

Zapraszamy na szkolenie pt. Wymiana pracowników w projektach Horyzont 2020, Maria Skłodowska-Curie - Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Odbędzie się ono 8 lutego we Wrocławiu.

 

Termin: 8 lutego 2018r.

 

Organizator: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Regionalny Punkt Kontaktowy

 

Miejsce: Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, sala seminaryjna nr 12 (I piętro), ul. Smoluchowskiego 48 we Wrocławiu

 

Szkolenie skierowane jest dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu Horyzont 2020. Projekty RISE polegają na wymianie kadry naukowej, technicznej oraz kadry zarządzającej. Umożliwiają współpracę pomiędzy instytucjami z różnych sektorów oraz pomiędzy partnerami z UE oraz z krajów trzecich.

 

 

Program:

8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 - 10.00 Cele i ogólne zasady uczestnictwa w projektach RISE, ewaluacja projektów
10.00 - 10.30 Participant portal, baza Cordis
10.30 - 11.00 Przerwa
11.00 - 12.30 Przygotowanie formularzy administracyjnych i części merytorycznej wniosku
12.30 Konsultacje indywidualne

 

Pobierz program >>

 

Szkolenie poprowadzi: Elżbieta Olejnik, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o rejestrację online na stronie www.rpk.wroc.pl zakładka szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.


 

Dodatkowe informacje:

rpk(@)pwr.edu.pl, tel. 71 320 41 96, 71 320 21 89.

 

 

 

Szkolenie finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego