PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Szkolenie: Wymiana pracowników w projektach RISE Horyzont 2020

Szkolenie: Wymiana pracowników w projektach RISE Horyzont 2020

Zapraszamy na szkolenie "Wymiana pracowników w projektach RISE Horyzont 2020", które odbędzie się 18 lutego we Wrocławiu.

 

Termin szkolenia: 18 lutego 2019

 

Miejsce szkolenia: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej,
ul. Smoluchowskiego 48 Wrocław (budynek B-11), sala 12, I piętro

 

Cel szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu Horyzont 2020.
Projekty RISE polegają na wymianie kadry naukowej, technicznej oraz kadry zarządzającej. Umożliwiają współpracę
pomiędzy instytucjami z różnych sektorów oraz pomiędzy partnerami z UE oraz z krajów trzecich.

Program szkolenia: 

8.30 Rejestracja uczestników
9.00 Cele i ogólne zasady uczestnictwa w projektach RISE, ewaluacja projektów
10.30 Przerwa
11.00 Przygotowanie formularzy administracyjnych i części merytorycznej wniosku
złożenie wniosku w systemie elektronicznym
12.00 Konsultacje indywidualneOsoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o rejestrację online na stronie www.rpk.wroc.pl zakładka szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

 

Dodatkowe informacje:

rpk(@)pwr.edu.pl, tel. 71 320 41 96, 71 320 21 89.

Szkolenie finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego