PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Ulga podatkowa na badania i rozwój

Ulga podatkowa na badania i rozwój

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE pt.

Ulga podatkowa na badania i rozwój – potencjał do wykorzystania. Najważniejsze zmiany w prawie podatkowym w roku 2017 i 2018. Ceny transferowe.

Data szkolenia: 15.12.2017, godz. 9.00 - 15.00.
Miejsce szkolenia: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 48 Wrocław, budynek B-11.

 

PROGRAM SZKOLENIA

/pobierz program PDF/

 

I blok tematyczny

„Ulga podatkowa na badania i rozwój”

 1. Podstawowe zasady korzystania z ulgi B+R
 2. Poziomy odliczeń i katalog kosztów kwalifikowanych
 3. Obowiązki ewidencyjno-dokumentacyjne
 4. Bezpośredni zwrot wydatków na B+R
 5. Planowane zmiany w zasadach korzystania z ulgi B+R od 1 stycznia 2018 r.:
  • zwiększenie wysokości odpisu do 100% kosztów kwalifikowanych
  • doprecyzowanie katalogu kosztów kwalifikowanych
  • nowe kategorie kosztów kwalifikowanych
  • ulga dla przedsiębiorców działających w specjalnych strefach ekonomicznych
  • specjalne korzyści dla Centrów Badawczo-Rozwojowych
 6. Zastosowanie ulgi w praktyce oraz omówienie stanowisk organów podatkowych w zakresie interpretowanie przepisów o uldze

 

II blok tematyczny

„Najistotniejsze zmiany w CIT i PIT w 2017 r. oraz planowane zmiany od 2018 r. – wybrane zagadnienia”

 1. Jednorazowa amortyzacja w wysokości 100 tyś zł dla nowych środków trwałych
 2. Wprowadzenie nowej 15% stawki podatku CIT.
 3. Limit transakcji gotówkowych w obrocie gospodarczym
 4. zmiany w zasadach opodatkowania aportu,
 5. Autorskie koszty uzyskania przychodów na nowych zasadach
 6. podwyższeniu limitu kwotowego związanego z amortyzacją środków trwałych i WNiP do kwoty 10 000 zł
 7. Zyski kapitałowe jako nowe źródło przychodów
 8. Nowe zasady zaliczania odsetek do kosztów podatkowych
 9. Wprowadzenie limitu wysokości kosztów podatkowych związanych z nabywaniem usług niematerialnych od podmiotów powiązanych
 10. Nowy podatek od nieruchomości komercyjnych
 11. zmiana źródła przychodów dla pracowniczych programów motywacyjnych,
 12. ograniczenie możliwości opodatkowania 8,5 proc. ryczałtem od najmu do maksymalnego przychodu w wysokości 100.000 zł

 

III blok tematyczny

„Rewolucja w zakresie cen transferowych i sporządzaniu dokumentacji podatkowych”

 1. Identyfikacja podmiotów powiązanych
 2. Zmiana definicji podmiotów powiązanych kapitałowo
 3. Obowiązek dokumentacyjny a wysokość przychodów i kosztów – nowe limity dokumentacyjne
 4. Operacje gospodarcze podlegające udokumentowaniu
 5. Nowe rodzaje dokumentacji cen transferowych i ich elementy
  • dokumentacja lokalna (local file)
  • dokumentacja grupowa (master file)
  • dokumentacja na poziomie krajów (contry by country reporting)
 6. Terminy sporządzenia dokumentacji podatkowej
 7. Obowiązek przygotowywania analiz porównywalności
 8. Nowe obowiązki sprawozdawcze
  • oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych
  • formularz CIT-TP
  • raportowanie według krajów
 9. Dokumentacje cen transferowych dla transakcji zawieranych w latach 2012-2016

 

Zgłoszenie prosimy przesłać na formularzu /pobierz formularz PDF/ do dnia 11.12.2017 (poniedziałek) do godz. 12:00, na adres e-mail: m.haremza@wctt.pl

 

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona. Z danej firmy w szkoleniu może wziąć udział tylko jedna osoba. Szkolenie adresowane jest dla firm z Dolnego Śląska. Potwierdzenie rejestracji uczestnictwa będzie przesyłane do Państwa droga e-mailową.

 

Skontaktuj się z nami:

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii ul. Smoluchowskiego 48, Wrocław

m.haremza@wctt.pl | Marcin Haremza | 71 320 4194