PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Umiędzynarodowienie badań naukowych Horyzont 2020

Umiędzynarodowienie badań naukowych Horyzont 2020

Zapraszamy na spotkanie "Umiędzynarodowienie badań naukowych poprzez pozyskanie środków finansowych z programu Horyzont 2020", które odbędzie się 24 kwietnia we Wrocławiu.

 

Termin spotkania: 24 kwietnia 2018

 

Miejsce spotkania: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej,
ul. Smoluchowskiego 48 Wrocław (budynek B-11), sala 21, II piętro

 

Program:

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

 

10.00-10.15 Powitanie uczestników
dr inż. Jacek Lamperski Prorektor ds. Studenckich Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie


10.15-11.00 Analiza udziału dolnośląskich uczelni w programie Horyzont 2020, tworzenie strategii umiędzynarodowienia, krajowe instrumenty wsparcia, nowe możliwości w H2020, co nas czeka w 9. Programie Ramowym
dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK PB UE


11.00-11.15 Wsparcie RPK Wrocław na Dolnym Śląsku
Elżbieta Olejnik, RPK, WCTT, Politechnika Wrocławska


11.15-11.30 Nowe zasady finansowania wynagrodzeń w H2020
Barbara Trammer, KPK PB UE


11.30-11.50 Działania MSCA jako pierwszy krok do umiędzynarodowienia badań naukowych
Bogna Hryniszyn, KPK PB UE


11.50-12.15 Przerwa

 

12.15-12.35 Granty ERC – wsparcie liderów
Magdalena Chomicka, KPK PB UE


12.35-12.55 Widening – możliwości finansowania współpracy międzynarodowej
Katarzyna Banyś, RPK, WCTT, Politechnika Wrocławska


12.55-14.00 Horyzont 2020 kluczem do umiędzynarodowienia badań naukowych – panel dyskusyjny z realizatorami grantów oraz ekspertami oceniającymi wnioski dla Komisji Europejskiej

 

Paneliści:

prof. dr hab. Jarosław Bosy Uniwersytet Przyrodniczy
dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos Uniwersytet Ekonomiczny
dr Marcin Poręba Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka Uniwersytet Wrocławski


14.00-14.15 Podsumowanie

 

Zaproszenie oraz program spotkania do pobrania

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o rejestrację
online na stronie
 www.rpk.wroclaw.pl


Dodatkowe informacje:

rpk@pwr.edu.pl, tel. 71 320 41 96, 71 320 21 89.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

 

Spotkanie finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego