PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Wspólne Przedsięwzięcie Regionów z NCBIR

Wspólne Przedsięwzięcie Regionów z NCBIR

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza  przedsiębiorców z Dolnego Śląska do współpracy w ramach przygotowania Wspólnego Przedsięwzięcia Regionu z NCBR.


Wspólne przedsięwzięcie jest mechanizmem finansowania prac badawczo-rozwojowych, w ramach którego NCBR wspólnie z Regionem wspiera realizację prac B+R  wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez dofinansowanie projektów wybieranych w ramach niezależnych konkursów organizowanych przez NCBR oraz przez Województwo Dolnośląskie. 

 

W ramach konkursów organizowanych przez:

• NCBR do dofinansowania wybierane będą projekty mające charakter badań przemysłowych, 

• Województwo Dolnośląskie do dofinansowania wybierane będą projekty mające charakter prac rozwojowych.

 

Obecnie trwają prace nad określeniem obszarów tematycznych, które będą finansowane w Programie. Ważne jest, aby obszary te były zgodne z realnym zapotrzebowaniem dolnośląskich przedsiębiorstw. Serdecznie zachęcamy zatem do wypełnienia fiszek projektowych, które pomogą w dokładnym określeniu obszarów wsparcia.

 

Poniżej zamieszczamy krótką prezentację dotyczącą przedsięwzięcia oraz fiszkę projektową, z prośbą o jej wypełnienie i odesłanie  do Urzędu Marszałkowskiego do 10 lutego 2018 na adres: justyna.lasak@dolnyslask.pl

 

Prezentacja Wspólnego Przedsięwzięcia Regionu z NCBR

Fiszka projektowa

 

Osoba kontaktowa ze strony WCTT:

Marcin Jabłoński
tel.: 71 320 43 39
e-mail: marcin.jablonski@pwr.edu.pl