PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Zapytanie ofertowe: doradztwo - serwis internetowy WCTT

Zapytanie ofertowe: doradztwo - serwis internetowy WCTT

Dotyczy: ZO/WCTT/9/2017

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zawiadamia o wyniku postępowania na zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na usługę doradztwa w zakresie opracowania nowego serwisu internetowego Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.


Protokół otwarcia i wyboru ofert

w procedurze zapytania ofertowego dla zamówienia poniżej 30.000 euro

 

  1. Nazwa zamówienia: usługa doradztwa w zakresie opracowania nowego serwisu internetowego Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej
  2. Nazwa i dane rejestrowe Zamawiającego: Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, 50-370 Wrocław, wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27, NIP: 8960005851, REGON: 000001614
  3. Siedziba i adres do korespondencji Zamawiającego: Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii,50-372 Wrocław, ul. Smoluchowskiego 48, tel. 71 320 3318 (sekretariat)
  4. Przedmiot zamówienia: usługa
  5. Szacowana wartość zamówienia: wartość netto: 10.000,00 zł. Ustalenie wartości netto zamówienia dokonano w dniu 21.07.2017 na podstawie analiz własnych. Imię i nazwisko osoby dokonującej szacowania wartości zamówienia: Marcin Suchożebrski
  6. Liczba otrzymanych ofert: 3 (słownie: trzy)

W toku przeprowadzonego badania ofert złożonych w postępowaniu ZO/WCTT/9/2017 wyłoniono jednego oferenta z najwyższą liczbą otrzymanych punktów:


RekinySukcesu.pl s.c. Marcin Gajewski, Mateusz Biernacki
ul. Stanisława Kunickiego 10B/I, 54-616 Wrocław
NIP: 8943050458, REGON: 022317524

 

Plik do pobrania: protokół >>

 

Kontakt:

Marcin Suchożebrski, e-mail: marcin.suchozebrski@pwr.edu.pl, tel. 71 320 4179

Jacek Pietrzak, e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl, tel. 71 320 4342

Marta Kamińska, e-mail: marta.kaminska@pwr.edu.pl, tel. 71 320 2198