PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Zapytanie ofertowe: Realizacja prac badawczo-rozwojowych

Zapytanie ofertowe: Realizacja prac badawczo-rozwojowych

WYNIK POSTĘPWANIA dotyczącego wyboru dostawcy  prac badawczo-rozwojowych zmierzających do walidacji technologii pt. „Urządzenie do absorpcji energii promieniowania słonecznego” 

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie konkurencyjności, zamówienie zostaje udzielone Panu Markowi Lewkowiczowi.


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe w sprawie realizacji prac badawczo-rozwojowych zmierzających do walidacji technologii pt. „Urządzenie do absorpcji energii promieniowania słonecznego”.

 

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro netto (poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych)

 

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac badawczo-rozwojowych zmierzających do walidacji technologii pt. „Urządzenie do absorpcji energii promieniowania słonecznego”.

 

Termin składania ofert: 21.09.2018r.


Plik do pobrania: zapytanie ofertowe >>


Miejsce składania ofert: 

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska, 
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław 

lub na adres e-mail: j.pietrzak@wctt.pl 

Oferty będą przyjmowane w formie elektronicznej lub papierowej, przy czym za datę wpływu oferty traktuje się datę jej dostarczenia do WCTT PWr. W przypadku, gdy mimo właściwego upublicznienia i rozesłania zapytania ofertowego wpłynie tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.

Osoba do kontaktów z oferentami:

Jacek Pietrzak
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii 
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
tel. 71 320 43 42 | fax 71 320 39 48 |
j.pietrzak@wctt.pl