PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Aniołowie Biznesu

  • PolBAN – Business Angels Club

85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 393

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A

tel.: 22/208-27-06, 224-10-87

faks: 22/208-27-60

e-mail: sekretariat@polban.plprojekt@polban.pl

www.polban.pl, www.businessangels.pl

 

  • Śląska Sieć Aniołów Biznesu SilBAN - Fundusz Górnośląski SA

40-086 Katowice, ul. Sokolska 8

tel.: 32/200-84-08

e-mail: biuro@silban.eu

www.silban.eu

 

  • Regionalna Sieć Inwestorów i Inwestycji Kapitałowych RESIK - Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o.

31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza 1

tel.: 12/294-20-70; faks: 12/294-20-54

e-mail: resik@maes.pl

www.resik.pl

 

  • Sieć Inwestorów Prywatnych SATUS Spółka Zarządzająca Funduszami Kapitału Zalążkowego SATUS Sp. z o.o. SK

30-063 Kraków, ul. Oleandry 2

tel.: 12/294-72-15; faks: 12/294-72-16

e-mail: siec@satus.pl

www.satus.pl

 

  • Lubelska Sieć Aniołów Biznesu (LSAB) - Lubelska Fundacja Rozwoju

20-111 Lublin, ul. Rynek 7

tel.: 81/743-68-26; faks: 81/743-73-26

e-mail: lfr@wsab.org.pl, b4@wsab.org.pl

www.lsab.lublin.pl, www.wsab.org.pl

 

  • Gildia Aniołów Biznesu - Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

90-002 Łódź, ul. Tuwima 22/26

tel.: 42/664-37-96; faks: 42/664-37-50

e-mail: k_kaluzny@larr.lodz.pl

www.aniolybiznesu.org

 

  • Sieć Aniołów Biznesu AMBER - Polska Fundacja Przedsiębiorczości

70-466 Szczecin, ul. Monte Cassino 32

tel.: 91/312-92-18; faks: 91/312-92-01

email: info@amberinvest.org

www.amberinvest.org

 

  • Lewiatan Business Angels (LBA) - Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

00-586 Warszawa, ul. Flory 9/7

tel.: 22/565-18-25; faks: 22/565-18-30

e-mail: info@lba.pl

www.lba.pl