PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Fundusze i programy mikrokredytowania o zasięgu ogólnokrajowym

  • Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

01-869 Warszawa, ul. Marymoncka 32B

tel./faks: 22/864-03-92

e-mail: fdpa@fdpa.org.pl

www.fdpa.org.pl

 

  • Program Mikropożyczek - Fundacja Wspomagania Wsi

01-022 Warszawa, ul. Bellottiego 1

tel.: 22/636-25-75; faks: 22/636-62-70

e-mail: fww@fww.org.pl

www.fww.org.pl

 

  • Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

01-814 Warszawa, al. Miedziana 3A

tel.: 22/639-87-63; faks: 22/620-90-93

e-mail: efrwp@efrwp.com.pl

www.efrwp.com.pl

 

  • Fundusz MIKRO Sp. z o.o.

00-394 Warszawa, ul. Solec 38

tel.: 22/502-45-00; faks: 22/502-45-02

e-mail: fm@funduszmikro.pl

www.funduszmikro.pl

 

  • Program Pierwszy Biznes - Bank Gospodarstwa Krajowego

00-955 Warszawa, al. Jerozolimskie 7

tel.: 22/522-91-99

e-mail: absolwent@bgk.com.pl