PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

IPR Chart - wzór wspólnotowy

IPR Helpdesk
IPR Helpdesk

1. Co może być chronione jako wzór?

W Unii Europejskiej termin „wzór“ jest jasno zdefiniowany. Oznacza postać całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji (Art. 3 rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych, dostępne tutaj). Aby uzyskać rejestrację, wzór powinien posiadać indywidualny charakter oraz być uważany za nowy. Wzór uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Wzór uważa się za posiadający indywidualny character jeżeli znacząco różni się on od znanych wzorów lub ich cech.

 

Jak mogę sprawdzić czy wzór jest nowy?

Baza DesignView zapewnia dostęp do poprzednio opublikowanych wzorów. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skonsultować się z broszurą informacyjną Europejskiego Punktu Informacyjnego IPR dotyczącą wyszukiwania wzorów.

 

2. Jakie sposoby ochrony wzoru są dostępne?

Istnieją dwie formy ochrony praw do wzoru na terytorium Unii Europejskiej: zarejestrowany wzór wspólnotowy (ZWW) lub niezarejestrowany wzor wspólnotowy (NWW). Różnią się one rodzajem przyznanych praw, ich długością i sposobem uzyskania ochrony. NWW mają relatywnie krótki okres ochrony i są zazwyczaj używane w sektorach charakteryzujących się krótkim okresem używania wzoru na rynku, np. w przemyśle modowym.

 

3 Gdzie mogę złożyć zgłoszenie o zarejestrowany wzór wspólnotowy?

Zgłoszenie może zostać złożone w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) lub w Urzędzie Patentowym RP (lub w jego odpowiedniku w innych Państwach Członkowskich) lub w Urzędzie Własności Intelektualnej Beneluksu (BOIP). Jest też możliwe oznaczenie UE w Systemie Haskim poprzez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO).

IPR Helpdesk

 

4. Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o rejestrację wzoru wspólnotowego?

Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna lub prawna z dowolnego kraju na świecie.

 

5. Jak mogę złożyć wniosek o rejestrację wzoru przemysłowego?

Najprostszym i najszybszym sposobem na zgłoszenie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego jest dokonanie zgłoszenia online. Wniosek można również złożyć faksem, listem lub osobiście. Wzór oraz jego produkty należy opisać w sposób jednoznaczny, najlepiej przy użyciu terminologii stosowanej według międzynarodowej klasyfikacji lokareńskiej.

 

6. Kiedy mogę złożyć wniosek o rejestrację wzoru przemysłowego?

Projektant (lub późniejszy właściciel wzoru) może ubiegać się o ochronę przez okres do roku od ujawnienia wzoru po raz pierwszy, przy czym ujawnienie wzoru w tym czasie nie będzie podstawą do odmowy rejestracji. Innymi słowy, wzór uznaje się za nowy przez rok od ujawnienia. Ponadto, jeżeli pierwszego zgłoszenia wzoru w jednym z Państw Członkowskich UE dokonano mniej niż sześć miesięcy wcześniej, w zgłoszeniu wzoru wspólnotowego można zastrzec pierwszeństwo z tego wcześniejszego zgłoszenia.

 

7. Jak wygląda procedura po zgłoszeniu wniosku o rejestrację wzoru przemysłowego?

IPR Helpdesk

 

8. Ile wynosi opłata za rejestrację wzoru wspólnotowego?

Należne opłaty zależą od dwóch czynników: czy zgłoszenie obejmuje jeden wzór czy więcej wzorów oraz czy publikacja wzorów zostanie odroczona czy nie. Przy dokonywaniu zgłoszenia wzoru wspólnotowego można złożyć wniosek o odroczenie publikacji na okres do 30 miesięcy za dodatkową opłatą. Wzór może być zatem traktowany jako poufny do chwili gdy zdecydujesz o jego ujawnieniu.

IPR Helpdesk

 

9. Ile wynosi okres ochrony wzoru?

Początkowy okres ważności zarejestrowanego wzoru wspólnotowego wynosi pięć lat od daty dokonania zgłoszenia i może on zostać przedłużony o okresy pięcioletnie, maksymalnie do 25 lat. Niezarejestrowany podlega ochronie jedynie przez trzy lata od dnia, w którym po raz pierwszy został udostępniony publicznie na terytorium UE, bez możliwości przedłużenia ochrony.

 

Skontaktuj się z nami:

The European IPR Helpdeskc/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg

service@iprhelpdesk.eu | www.iprhelpdesk.eu

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48, Wrocław

een@wctt.pl | Agnieszka Turyńska-Gmur | 71 320 4187