PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Logotyp WCTT

Podstawową wersją znaku Politechniki Wrocławskiej Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii jest wersja pozioma.

Składają się na nią:

  • godło Politechniki Wrocławskiej i napis "Politechnika Wrocławska" ("Wrocław University of Science and Technology"),
  • godło Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii i napis „Wrocławskie Centrum Transferu Technologii”,
  • pozioma linia podkreślająca.

 

 

Żaden z elementów znaku nie może być używany oddzielnie (niedopuszczalne jest wykorzystanie tylko godła bez opisu).

 

Znak występuje w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja pionowa znaku stanowi uzupełnienie wersji podstawowej i jest przeznaczona do stosowania w sytuacjach, w których zastosowanie znaku w wersji podstawowej jest niemożliwe ze względu na brak miejsca lub kompozycję projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak WCTT należy umieszczać w miejscu gwarantującym jego właściwe wyeksponowanie i zapewniającym doskonałą czytelność znaku.