PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

O sieci Enterprise Europe Network


Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network jest kluczowym narzędziem w strategii Unii Europejskiej zmierzającej do zwiększenia rozwoju gospodarczego, innowacyjności i zatrudnienia w nowoczesnej gospodarce. Jako sieć łączy ponad 600 organizacji wsparcia biznesu z 60 krajów, a jej celem jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w wykorzystaniu nowych szans na Wspólnym Rynku Europejskim.

 

Organizacje zrzeszone w sieci to izby gospodarcze, centra transferu technologii, instytuty badawczo-rozwojowe, agencje rozwoju regionalnego. Organizacje lokalne, od lat działające w Twoim regionie. Znają swoich klientów, znają ich siłę, słabości i potrzeby. I wiedzą, jak poruszać się po europejskich rynkach.

 

Członkowie Enterprise Europe Network codziennie kontaktują się ze sobą, wymieniają oferty przedsiębiorstw, korzystają z ogromnych baz handlowych i technologicznych. Kontaktują się również bezpośrednio z Komisją Europejską, przekazując opinię od przedsiębiorców o jakości stanowionego prawa oraz sugestie jego zmiany.

 

Usługi dla MŚP

Wsparcie dla MŚP jest kluczowe dla rozwoju gospodarczego – ponad 99% europejskich firm to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa; 67% zatrudnionych osób pracuje w MŚP. To one stanowią o sile i konkurencyjności unijnej gospodarki.

Dlatego usługi oferowane przez Enterprise Europe Network są dedykowane właśnie tym przedsiębiorstwom. Jednak zakres usług sieci obejmuje również uczelnie czy jednostki badawcze.


Sieć o doskonałych podstawach

Enterprise Europe Network rozpoczęła swoją działalność w lutym 2008. Jej podstawę stanowią ośrodki zreszone wcześniej w sieciach Euro Info Centres (EIC) oraz Innovation Relay Centres (IRC), spośród których pierwsze rozpoczęły działalność w 1987 i odpowiednio 1995 roku. Połączona oferta tych sieci wzmocniona nowymi, specjalistycznymi usługami sprawia, że Enterprise Europe Network jest idealnym miejscem konsultacji małych i średnich przedsiębiorstw. Ponad 3 tys. zatrudnionych specjalistów pracuje na rzecz także Twojej firmy.

 

W Polsce zostały utworzone cztery konsorcja skupiające ośrodki sieci – w zachodniej Polsce, centralnej, południowej i północno-wschodniej.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami:
Telefon: 71 320 3318
E-mail: een@wctt.pl

Konsorcjum sieci w zachodniej Polsce - www.westpoland.pl