PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Studia podyplomowe - zarządzanie jakością

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii prowadzi dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością. Są one adresowane do wszystkich absolwentów szkół wyższych.

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że WCTT zrezygnowało z dalszej współorganizacji studiów podyplomowych na kierunku „zarządzanie jakością”. We wszystkich sprawach związanych z kolejnymi edycjami studiów proszę kontaktować się z
Wydziałem Mechanicznym PWr >>


[TREŚĆ ARCHIWALNA]

Obejmujący 200 godzin zajęć program studiów został podzielony na pięć intensywnych (dwuspotkaniowych) sesji. Każdej z nich towarzyszy także jednodniowa wizyta w wybranym zakładzie we Wrocławiu lub najbliższej okolicy. Celem takiej wizyty jest poznanie rozwiązań zapewnienia jakości produkcji na najwyższym poziomie.


Absolwenci otrzymują ustalony przez MNiSW dyplom ukończenia studiów, wydany przez Politechnikę Wrocławską.

 

Ponadto studia przygotowują do egzaminu i uzyskania międzynarodowego certyfikatu „Pełnomocnika Jakości TÜV” oraz „Menadżera Jakości TÜV” wydawanego przez firmę TÜV Rheinland Akademia GmbH. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na „Menadżera Jakości TÜV” jest zdanie egzaminu na „Pełnomocnika Jakości TÜV”. Przystąpienie do egzaminów wiąże się z dodatkową opłatą, zależną od liczby chętnych.
Istnieje również możliwość przystąpienia przez studentów do egzaminu na „Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008”, certyfikat wydawany jest przez firmę TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. 


Wykładowcy

Zajęcia prowadzą naukowcy z Politechniki Wrocławskiej i innych polskich uczelni, wybitni specjaliści z przemysłu, eksperci z firm konsultingowych, specjaliści z urzędów państwowych (około 30 osób).

Całość studiów obejmuje:

  • Zajęcia teoretyczne - 160 
  • Prezentacja systemów jakości w Zakładach przemysłowych - 40 
  • Praca końcowa - 80

 

Po zakończeniu każdej sesji jest pisemny test z wystawieniem ocen.

Zakres egzaminu dyplomowego obejmuje znajomość materiału z całości studium.

Kierownik studiów: dr inż. Adam Jednoróg

Koszt: 5200 PLN

Zgłoszenie na studia (do pobrania)


Więcej informacji:
Jolanta Hanas, j.hanas@wctt.pl, tel. 71 320 2067