PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Dolnośląski Bon na Innowacje

Dolnośląski Bon na Innowacje

„Dolnośląski Bon na Innowacje” to wyjątkowa szansa dla przedsiębiorstw z Dolnego Śląska na nawiązanie rzeczywistej współpracy z jednostkami naukowymi. Projekt wspiera prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych przez jednostki naukowe na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (w formie projektów celowych).

 

Projekt ma charakter kompleksowy i obejmuje zarówno wsparcie o charakterze doradczym/eksperckim, jak i wsparcie finansowe. Realizowane działania przyczynią się do rozwoju innowacji w sektorze MŚP w postaci ulepszeń produktów i usług, powstałych w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych.

 

FORMY WSPARCIA:

  • Usługa badawczo-rozwojowa
    Finansowane będą prace B+R ukierunkowane na uzyskanie innowacyjnych efektów wdrożeniowych. Wsparcie będzie udzielane na zakup usługi mającej na celu np. opracowanie nowej lub udoskonalenie istniejącej usługi lub wyrobu przedsiębiorstwa, wykonanie testów laboratoryjnych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, przeprowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, bądź samo wdrożenie. Wysokość dofinansowania pojedynczej usługi (bonu) wynosi maksymalnie 18 tys. zł i obejmuje wyłącznie koszt netto (bez VAT). Każde przedsiębiorstwo może skorzystać z jednego bonu. W ramach bonu przedsiębiorstwo może współpracować z maksymalnie jednym Wykonawcą Usługi.

  • Audyt technologiczny
    Audyt pozwala zdiagnozować potrzeby badawcze i technologiczne firmy oraz możliwości aplikowania o Dolnośląski Bon na Innowacje.

  • Konsultacje i doradztwo
    Przedsiębiorca otrzymuje wsparcie w poszukiwaniu odpowiednich zespołów naukowych, spośród których sam wybierze konkretnego wykonawcę badań.

 

Dokumenty aplikacyjne, regulamin i szczegółowe informacje na stronie:
www.dolnośląskibon.pl

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którego skład wchodzi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.

 

Dolnośląski Bon na Innowacje realizowany jest w ramach projektu systemowego na podstawie uchwały nr 2780/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

 

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 71 320 33 18, 71 320 43 41, 71 320 21 29, 71 320 43 42
e-mail: dolnoslaskibon@wctt.pl