PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

JOSEFIN

JOSEFIN

Projekt realizowany przez WCTT w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej "Baltic Sea Region", którego celem jest rozwój regionalny krajów Morza Bałtyckiego poprzez międzynarodową współpracę.

Tytuł projektu: Joint SME Finance for Innovation (JOSEFIN)
Źródło finansowania: Projekt w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej “Baltic Sea Region”.

 

Bezpłatne doradztwo dla MŚP - sprawdź »

 

Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region -BSR) jest rejonem bazującym  na wiedzy i innowacyjnej gospodarce. Dużą rolę w procesie wprowadzania innowacji odgrywają MŚP, które są jednak często silnie skupione na lokalnych rynkach.


W obecnej sytuacji gospodarczej (kryzys światowy) banki komercyjne niechętnie udzielają finansowania MŚP. Działalność JOSEFIN polega na stymulowaniu międzynarodowej współpracy, jak i na zapewnieniu polepszonego dostępu do finansowania inwestycji w innowacyjne produkty i usługi.
W tym celu główni aktorzy procesu innowacyjności, czyli inkubatory, centra transferu technologii i inne instytucje wsparcia biznesu wspólnie stworzą konkretne narzędzia i  instrumenty aplikowalne w Polsce, Niemczech, Estonii, Szwecji, Norwegii oraz na Litwie i Łotwie.


W ramach JOSEFIN partnerzy stworzą i zastosują dwa instrumenty wsparcia MŚP przy inwestycjach w innowacyjne produkty i usługi.
W ramach pierwszego instrumentu zostaną zaproponowane specjalistyczne szkolenia przygotowujące do innowacyjnych, międzynarodowych projektów i przygotowania aplikacji o środki finansowe na ich przeprowadzenie. W tej dziedzinie JOSEFIN będzie czerpał i adaptował osiągnięcia poprzednich projektów w ramach BSR.


Kolejny instrument, międzynarodowy fundusz gwarancyjny, będzie rozwinięciem regionalnych instrumentów wspierających MŚP. Zostanie stworzony fundusz, zabezpieczony gwarancjami instytucji europejskich, udzielający gwarancji na międzynarodowe przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym. Celem funduszu jest zmniejszenie barier dostępu do finansowania dla MŚP.
Połączenie dwóch aspektów projektu JOSEFIN: szkoleń i funduszu gwarancyjnego znacznie zmniejszy ryzyko zarówno dla banków, jak i przedsiębiorców.  


Strona internetowa projektu:www.josefin-org.eu

 

Osoby do kontaktu:

Dr Jacek Firlej
tel. 71 320 43 40
j.firlej@wctt.pl 

 

Katarzyna Banyś
tel. 71 320 21 29
katarzyna.banys@wctt.pl