PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

KONKURS Pomysł na biznes

KONKURS Pomysł na biznes

Konkurs „Pomysł na biznes” jest realizowany w ramach projektu „Start-Up. Pomysł na własną firmę opartą na innowacjach/wynikach prac naukowych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.

 

Celem Konkursu jest promowanie przedsiębiorczości bazującej na wiedzy i nowoczesnych technologiach oraz komercjalizacja nowoczesnych technologii i wyników prac badawczo – rozwojowych.

 

W trakcie trwania Konkursu przekazujemy praktyczną wiedzę - w jaki sposób założyć własną firmę i jak finansować jej powstanie i rozwój, pomagamy w założeniu nowych mikroprzedsiębiorstw, utworzeniu przez nie nowych miejsc pracy oraz pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania.

 

Konkurs składa się z 3 etapów:

  1. Pomysł: Szkolenia wprowadzające w tematykę przedsiębiorczości oraz nabór wstępnych pomysłów na biznes. Każdy uczestnik otrzymuje wyjątkowy podręcznik „Jak zostać kreatywnym przedsiębiorcą”. Tematyką szkoleń są: innowacje, kreatywność, finanse, umiejętności menedżerskie, marketing, wizerunek firmy, własność intelektualna. Szkolenia prowadzone bsą przez ekspertów z dziedziny przedsiębiorczości akademickiej oraz praktyków biznesu w tym młodych przedsiębiorców.
  2. Akademia sukcesu: Warsztaty, doradztwo grupowe i indywidualne na temat przygotowania profesjonalnego biznes planu.
  3. Biznes-start: Nabór biznesplanów, spośród których komisja konkursowa wyłania zwycięzców.

 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny !


Konkurs skierowany jest do środowiska akademickiego Polski południowo-zachodniej, w szczególności do studentów, doktorantów, absolwentów oraz pracowników naukowych uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry.

Zapraszamy na stronę internetową projektu: www.pomyslnabiznes.edu.pl

 

Kontakt:

Marcin Suchożebrski
tel. 71 320 41 79
startup@wctt.pl