PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu

Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu

Inicjatywa „BIOS – Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” jest przedsięwzięciem, którego celem jest przekrojowe wsparcie instytucji tworzących system otoczenia innowacyjnego biznesu, tj. centrów transferu technologii, inkubatorów i parków technologicznych, kapitałowych funduszy seed/venture.

 

Planowane działania skierowane są bezpośrednio do kierownictwa i pracowników IOIB:

 

  • parków technologicznych,
  • inkubatorów,
  • centrów transferu technologii,
  • centrów innowacji,
  • funduszy venture/seed.

 

 

W koncepcji projektu przyjęto, że powinny one skuteczniej stymulować powstawanie nowych innowacyjnych firm, współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami, a uczelniami, jak również pomiędzy samymi przedsiębiorstwami, przyczyniając się do budowy gospodarki opartej na wiedzy. Wsparcie instytucji prowadzone będzie poprzez szereg działań, które pomogą ośrodkom w kompetentnym działaniu.

 

Tylko profesjonalne zaplecze instytucjonalne może efektywnie wspierać innowacyjną przedsiębiorczość oraz procesy transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce.

 

Organizatorem projektu jest PARP w ramach projektu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kontakt:

Janusz Jakub Tarasiuk
tel. 71 320 43 41
j.tarasiuk@wctt.pl