Jak długo firma może być w restrukturyzacji?

Restrukturyzacja firmy to niekiedy nieunikniony krok, gdy przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Określenie dokładnego czasu, jaki firma może spędzić w procesie restrukturyzacji, nie jest łatwe, gdyż wiele zależy od indywidualnych okoliczności oraz współpracy z wierzycielami. Niemniej jednak warto wiedzieć, jak przebiega restrukturyzacja firmy i co się z nią wiąże. 

Wnioskowanie o postępowanie restrukturyzacyjne – jak wygląda? 

Pierwszym krokiem w procesie, jakim jest restrukturyzacja firm, jest złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Po jego złożeniu sąd ma dwa tygodnie na wydanie postanowienia. W przypadku postępowania przyspieszonego ten czas skraca się do tygodnia. Jeśli nie wiesz, jak złożyć wiosek o restrukturyzację, możesz skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy finansowego. Ekspert wesprze Cię nie tylko w procesie kompletowania dokumentów, ale także podczas samej restrukturyzacji. 

Sporządzenie spisu wierzytelności i planu restrukturyzacyjnego

Po otwarciu postępowania nadzorca ma 30 dni na sporządzenie spisu wierzytelności oraz przygotowanie planu restrukturyzacyjnego. To kluczowy moment, gdy przedsiębiorstwo musi aktywnie negocjować warunki układu z wierzycielami.

Natomiast po sporządzeniu planu restrukturyzacyjnego następuje faza negocjacji z wierzycielami. Im szybciej uda się osiągnąć porozumienie, tym szybciej można przejść do kolejnego etapu. Po uzyskaniu zgody wierzycieli układ trafia do sądu, który podejmuje decyzję w ciągu dwóch tygodni od jego przedłożenia.

Kolejno po zatwierdzeniu układu przez sąd rozpoczyna się realizacja planu restrukturyzacyjnego. Czas trwania tej fazy może być uzależniony od ustalonych warunków w układzie, w tym terminów spłaty zobowiązań.

Ile trwa proces restrukturyzacji? 

Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedni na to pytanie, bowiem wszystko zależy do stanu danego przedsiębiorstwa, jego zadłużenia, czy nawet wielkości. Ostatecznie, czas trwania procesu restrukturyzacji firmy może wynosić od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Wpływ na to mają różnorodne czynniki, oprócz tych wymienionych wyżej. Pod uwagę musimy wziąć także bardziej skomplikowanie sprawy, takie jak ilość zaangażowanych wierzycieli oraz skuteczność negocjacji. Warto zaznaczyć, że skrócenie tego czasu jest możliwe poprzez profesjonalne podejście do procesu oraz sprawną współpracę z wierzycielami.

Nastaw się więc, że proces restrukturyzacji Twojej firmy może być skomplikowany i czasochłonny. Jednak prawidłowe zarządzanie nim oraz efektywna współpraca z wierzycielami mogą znacząco przyspieszyć ten proces. Kluczem do sukcesu jest staranne przygotowanie planu restrukturyzacyjnego oraz aktywne uczestnictwo w negocjacjach z wierzycielami. Choć czas trwania procesu może być różny, ważne jest dążenie do szybkiego i skutecznego wyjścia z trudnej sytuacji finansowej. To właśnie w tym mogą Ci pomóc doradcy finansowi. Nie musisz więc zostawać z restrukturyzacją samodzielnie, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia.

Powiązane posty