Czym jest podatek katastralny?

Podatek katastralny jest rozwiązaniem obowiązującym obecnie w wielu europejskich krajach. Na czym on polega i czy zostanie wprowadzony także w Polsce?

Czym jest podatek katastralny od nieruchomości?

Podatek katastralny stanowi pewien rodzaj opłaty, która uzależniona jest od wartości katastralnej danej nieruchomości np. mieszkania, działki czy domu. Zgodnie z definicją łacińską, podatek katastralny pobierany jest „ad valorem” co oznacza od wartości, w tym przypadku określonej nieruchomości. Zgodnie z definicją, im wyższa wartość danej nieruchomości, tym wyższa opłata w postaci podatku katastralnego. Kwestia wprowadzenia oraz pobierania podatku katastralnego niejednokrotnie powoduje duże trudności i przede wszystkim związana jest z procesem oszacowania wartości danej nieruchomości. Na wskaźnik wartości katastralnej domu czy mieszkania może wpływać wiele czynników, a do najczęściej występujących zaliczyć należy:

– wielkość danej nieruchomości,

– rozłożenie pomieszczeń w nieruchomości,

– jej położenie (np. to czy jest położona w prestiżowej lokalizacji, blisko od centrum, w obrębie sklepów i szkół),

– rodzaj budynku oraz forma zabudowania (czy jest to dom jednorodzinny, kamienica czy blok mieszkalny oraz to z jakich materiałów dana nieruchomość została zbudowana)

Podatek katastralny a podatek od nieruchomości – różnice

Obecnie w Polsce nie obowiązują rozwiązania ustawowe dotyczące obowiązku płacenia podatku katastralnego. Inną opłatą dotyczącą nieruchomości jest natomiast podatek od nieruchomości, której wnoszenie ma charakter obowiązkowy przez każdego właściciela (a także użytkownika wieczystego lub samoistnego) danego domu, mieszkania czy działki. Podatek od nieruchomości zasila regularnie budżet gminy w której położona jest dana nieruchomość.

Główną różnią pomiędzy podatkiem od nieruchomości a podatkiem katastralnym jest to, że zostaje on inaczej naliczony. W przypadku podatku od nieruchomości, jego wartość zostaje obliczona na podstawie maksymalnych stawek określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Kwota podatku jest zależna od wielkości danej nieruchomości. W tym przypadku nie ma znaczenia rodzaj budynku czy jego lokalizacja

Zalety i wady wprowadzenia podatku katastralnego od nieruchomości

Wprowadzenie podatku katastralnego stanowi kwestię sporną oraz do dnia dzisiejszego budzi wiele wątpliwości. Staje się przedmiotem dyskusji pomiędzy jego zwolennikami oraz przeciwnikami. Zwolennicy wprowadzenia podatku katastralnego wskazują, że jego wprowadzenie zwiększy dochody gmin a jednocześnie sprawi, że uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będzie dużo szybsze i prostsze. Za jego wprowadzeniem są także osoby które uważają że ten rodzaj opłaty będzie ograniczał szarą strefę obrotu obiektami oraz sprawiedliwie rozłoży ciężary podatkowe.

W dyskusji nie brakuje także przeciwników wprowadzenia tejże opłaty. Do najważniejszych argumentów przeciwko wprowadzeniu podatku katastralnego należy zaliczyć złożoność systemu (który miałby wyceniać i aktualizować wartość nieruchomości), spowolnienie gospodarcze (jako skutek niechęci właścicieli do przeprowadzania remontów i zwiększania ich wartości) czy zwiększenie opłat najmu (związane z częściowym przerzuceniem opłaty na najemców przez właścicieli).

Podatek katastralny – rozwiązania w Polsce i na świecie

W niektórych krajach europejskich funkcjonuje podatek katastralny. Warto wspomnieć, że przyjmuje on zróżnicowaną postać w zależności od kraju. W większości przypadków wartość podatku katastralnego to od 0,5% do 2% wartości danej nieruchomości. Ciekawe rozwiązanie zostało wprowadzone m.in. w Belgii oraz Francji, w których podatek ten zależny jest od wysokości potencjalnego dochodu jaki dana nieruchomość mogłaby wygenerować.

Coraz częściej w Polsce słyszy się o możliwości wprowadzenia podatku katastralnego od nieruchomości. Rządzący analizują obecną sytuację na rynku mieszkaniowym i dostrzegają problemy związane z tzw. pustostanami (nieruchomościami niezamieszkiwanymi wykorzystywanymi tylko jako źródło ulokowania kapitału) oraz zjawisko tzw. flippingu, jednak nadal podkreślają, że rozwiązanie wprowadzenia podatku katastralnego nie jest przez nich brane pod uwagę. Obecnie ani w Nowym Ładzie ani w projektach sejmowych, nie zostały wprowadzone jakiekolwiek rozwiązania dotyczące wprowadzenia ww. podatku.

linki do obrazów:

https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/05/28/06/62/1000_F_528066207_1qFg6lB22dKgNPEDO6QF5gYOZjPp7E78.jpg

https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/36/60/13/1000_F_36601384_MwidIhUfgImt3bhv4h2DjDHbYS68vfw8.jpg

https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/53/75/55/1000_F_453755586_nETdDXKvIBw16XlzACFbG5nHqwXerZTM.jpg

Powiązane posty