Korzyści i zastosowanie funduszu parasolowego

Fundusz parasolowy to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który działa jako spółka macierzysta dla grupy podfunduszy. Pozwala inwestorom inwestować w wiele podfunduszy, każdy z innymi strategiami inwestycyjnymi lub skupieniem, pod jedną strukturą inwestycyjną. 

Jak działa fundusz parasolowy – dywersyfikacja portfela i oddzielna struktura podfunduszy

Fundusz parasolowy ma za zadanie ułatwić inwestorom dywersyfikację ich portfeli i zarządzanie inwestycjami. Jedną z jego ważniejszych cech jest to, że daje oddzielną strukturę prawną i finansową dla każdego podfunduszu, co pomaga chronić aktywa poszczególnych podfunduszy przed potencjalnymi zobowiązaniami innych podfunduszy. Może to zapewnić większy poziom bezpieczeństwa dla inwestorów i pozwolić na bardziej niezależne zarządzanie poszczególnymi podfunduszami.

Sam fundusz parasolowy jest zazwyczaj zarządzany przez zawodowego zarządzającego funduszem, który jest odpowiedzialny za nadzór nad wynikami podfunduszy i podejmowanie decyzji inwestycyjnych w imieniu inwestorów. W wielu przypadkach podfundusze mają własnych zarządzających odpowiedzialnych za codzienną obsługę aktywów.

Fundusze parasolowe – zastosowanie dla różnych typów inwestorów

W Polsce jest powszechne korzystanie z funduszu parasolowego dla funduszy emerytalnych. Pozwala to dostawcom funduszy emerytalnych oferować różne opcje inwestycyjne dla swoich klientów, pozwalając im wybrać najlepszą dla siebie. Jednak mogą też być one wykorzystywane dla innych typów inwestorów, w zależności od ich potrzeb i celów inwestycyjnych. Oto kilka przykładów:

  • Inwestorzy indywidualni

Fundusz parasolowy może być atrakcyjnym rozwiązaniem dla inwestorów indywidualnych, ponieważ umożliwia im inwestowanie w różne podfundusze z różnymi strategiami inwestycyjnymi lub klasami aktywów, co pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem i potencjałem zysku.

  • Instytucje finansowe

Fundusze parasolowe mogą być również wykorzystywane przez instytucje finansowe, takie jak banki, firmy ubezpieczeniowe czy firmy zarządzające aktywami, do oferowania swoim klientom różnych opcji inwestycyjnych w ramach jednej struktury inwestycyjnej.

  • Firmy

Może być również atrakcyjnym rozwiązaniem dla firm, ponieważ pozwala im inwestować w różne podfundusze o różnych strategiach inwestycyjnych, co pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem i potencjałem zysku dla ich funduszy kapitałowych lub innych funduszy związanych z firmą.

  • Fundusze inwestycyjne

Fundusze parasolowe mogą być również korzystne dla innych funduszy inwestycyjnych jako sposób na wprowadzenie nowych strategii lub inwestycji do swojego portfela bez konieczności tworzenia nowych funduszy.

Dodatkowo, fundusze parasolowe mogą również być korzystne dla inwestorów z innych krajów, którzy chcą inwestować w różne podfundusze z różnych krajów pod jednym funduszem.

Korzyści z inwestowania w funduszach parasolowych – dywersyfikacja ryzyka i elastyczność w zarządzaniu portfelem

Fundusz parasolowy może oferować wiele korzyści dla inwestorów. Jednym z głównych zalet jest możliwość dywersyfikacji inwestycji w różnych podfunduszach o różnych strategiach inwestycyjnych lub klasach aktywów. Może to pomóc w zmniejszeniu ryzyka poprzez rozłożenie inwestycji na różne rodzaje aktywów i może również potencjalnie zwiększyć zyski poprzez inwestowanie w miks aktywów, które dobrze radzą sobie w różnych warunkach rynkowych.

Kolejną korzyścią funduszu parasolowego jest możliwość inwestowania w różne podfundusze o różnym poziomie ryzyka i zwrotu. To pozwala inwestorom wybierać podfundusze, które odpowiadają ich tolerancji ryzyka i celom inwestycyjnym. Niektóre podfundusze mogą mieć większy potencjał zysku, ale również większy poziom ryzyka, podczas gdy inne mogą mieć bardziej konserwatywną strategię z niższym potencjałem zysku, ale również niższym ryzykiem.

Fundusze parasolowe mogą również ułatwić zarządzanie inwestycjami, ponieważ inwestorzy mogą dokonywać zmian w swoim portfelu, po prostu przełączając się między podfunduszami w ramach funduszu parasolowego, zamiast sprzedawać obecne inwestycje i kupować nowe.

Należy pamiętać, że tego typu fundusze są regulowane przez agencje regulacyjne i muszą przestrzegać surowych zasad, takich jak dywersyfikacja ryzyka i zarządzanie funduszem.

 

Powiązane posty