PIT-38 z giełdy – jak rozliczyć? O czym warto wiedzieć?

Zysk pozyskany z różnych kapitałów inwestycyjnych, z którym mamy do czynienia między innymi podczas inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, podlegają obowiązkowemu rozliczeniu w zeznaniu podatkowym PIT-38. Jest tak również w przypadku zbycia wszelkiego rodzaju akcji, instrumentów finansowych czy kryptowalut, dzięki czemu podatnik ma obowiązek rozliczenia się z uzyskanego zysku w druku PIT 38. Jak rozliczyć dochody kapitałowe w rocznym rozliczeniu podatkowym? 

PIT-38 – kogo dotyczy?

PIT-38 to druk obowiązujący tych podatników, którzy rozliczają się z różnych przychodów kapitałowych. Do nich zaliczyć możemy między innymi lokaty bankowe, dywidendy czy przychody z innych form oszczędzania i inwestowania. W przypadku zysków kapitałowych nie są one rozliczanie wraz z innymi przychodami, tutaj wszystkich podatników obowiązuje konieczność wypełnienia osobnego druku PIT-38.

Kogo dotyczy konieczność złożenia deklaracji PIT-38? Będzie on obowiązywał w przypadku uzyskania dochodów prywatnych, to znaczy tych poza działalnością, ze zbycia:

  • papierów wartościowych.
  • przychodów z instrumentów finansowych,
  • udziału w spółkach,
  • objęcia akcji,
  • przychodów inwestycji,
  • przychody ze zbycia kryptowalut.

Warto podkreślić, iż nie ma znaczenia, czy w tym samym roku podatkowym osoba nabyła prawo do uzyskania, jak i zbycia. Do rozliczenia przychodów ważna jest tylko data zbycia, a nie ta dotycząca daty uzyskania.

W jakiej formie złożyć PIT-38?

PIT-38 dotyczy więc tych osób, które w danym roku podatkowym uzyskały dochody z różnych miejsc, między innymi z giełdy. Mogą one złożyć druk w dowolnej formie, zarówno osobiście w urzędzie w wersji papierowej lub za pośrednictwem sieci w wersji elektronicznej.

Aby wypełnić PIT-38  konieczne jest posiadanie odpowiednich dokumentów poświadczających uzyskane przychody. Najczęściej jest to rachunek przesyłany przez biura maklerskie, z których korzystał wybrany podatnik. Inaczej jest w przypadku prywatnych zleceń, tutaj koniecznie jest samodzielne wykonanie rozliczenia.

PIT 38  – razem czy osobno?

W przypadku małżonków wypełniających PIT-38 warto wiedzieć o tym, iż w tym przypadku nie ma możliwości rozliczenia się razem. Jest to związane z charakterem przychodów widocznych w rozliczeniu. Dlatego też w tym przypadku każde z nich ma obowiązek rozliczyć się osobno. 

PIT-8C – czego dotyczy?

Każda osoba, która sprzedała akcje z pomocą wybranego biura maklerskiego, otrzyma ona od niego PIT-8C. Jednak w przypadku sprzedaży ich osobie, która nie posiada zarejestrowanej działalności, warto wiedzieć o tym, że nie ma ona obowiązku wystawienia żadnych dokumentów z tym związanych. W tej sytuacji wszelkie formalności pozostają po stronie podatnika.

Rozliczenie dochodów z giełdy a kwestie podatkowe

W przypadku, gdy w związku ze sprzedażą podatnik pozyskał dochód, musi on zapłacić odpowiedni podatek. Jeśli jednak poniósł stratę, możliwe będzie obniżenie dochodu. Tutaj podstawową kwestią związaną z opodatkowaniem jest dochód, obliczany jako różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania. Stąd też wszelkie koszty uzyskania przychodu wyższe niż uzyskany przychód oznaczają stratę. W tej sytuacji nie ma konieczności zapłaty podatku. Ile wynosi jego stawka? Jest to stała wartość 19%. Dotyczy ona zarówno niewielkich dochodów, jak również tych bardzo wysokich. W tym przypadku nie obowiązuje zastosowanie kwoty wolnej od podatku. Jego zapłata jest obowiązkowa niezależnie od kwoty uzyskania przychodu. W poszukiwaniu większej ilości informacji dotyczącej rozliczeń i finansów koniecznie odwiedź witrynę wctt.pl

Termin złożenia PIT-38 – do kiedy złożyć deklarację?

Druk PIT-38 obowiązuje ten sam termin złożenia, co w przypadku innych rodzajów rocznych deklaracji. Jest to termin o 15 lutego do 30 kwietnia. Do złożenia zeznania podatkowego PIT-38 niezbędne są dokumenty poświadczające przychody kapitałowe w wybranym roku podatkowym, na podstawie których należy przygotować deklarację. W tym przypadku warto zadbać o terminowe rozliczenie się z urzędem. 

Powiązane posty