Giełdy na świecie – co warto o nich wiedzieć?

Jeśli myślisz o inwestowaniu lub handlu, być może zastanawiasz się, co to jest giełda lub jak działają giełdy na świecie. W naszym przewodniku przedstawiamy, jak inwestować na giełdzie dla początkujących.

Co to jest giełda?

Giełda to termin ogólny, który odnosi się do ogólnego obrotu akcjami spółek. Jest to rynek, na którym ludzie kupują i sprzedają akcje. Inwestorzy zazwyczaj handlują akcjami firmy na giełdzie, która jest instytucją łączącą kupujących i sprzedających akcje. Istnieje wiele giełd na całym świecie, a godnymi uwagi przykładami są London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE) i National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ).

Możesz usłyszeć odniesienia do funduszy indeksowych lub indeksów giełdowych (zobacz więcej na ten temat w naszej sekcji o akcjach i funduszach poniżej).  Indeksy giełdowe są sposobem grupowania określonych inwestycji, które zostały wybrane w celu śledzenia wyników danej giełdy w ujęciu ogólnym, np. S&P 500 w USA i FTSE 100 w Wielkiej Brytanii.

Czym są rynki pierwotne i wtórne? Giełdy na świecie

Jak już wspomnieliśmy, wyrażenie “rynek giełdowy” jest terminem ogólnym, który obejmuje wszystkie inwestycje na giełdach na całym świecie. Rynek oznacza również obrót zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym:

Rynek pierwotny to miejsce, gdzie tworzone są papiery wartościowe. Tutaj firmy po raz pierwszy sprzedają publicznie nowe akcje i obligacje, np. w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO). Rynek wtórny jest miejscem, gdzie te papiery wartościowe są przedmiotem obrotu przez inwestorów. Obejmuje to konkretne giełdy papierów wartościowych, takie jak New York Stock Exchange i Nasdaq itp.

Dlaczego ludzie inwestują na giełdzie?

Inwestowanie to proces korzystania z zasobów (zazwyczaj pieniędzy), aby spróbować wygenerować dodatkowy dochód. Aka więcej pieniędzy.

Może to pozwolić ludziom zrównoważyć skutki inflacji (która może stopniowo zmniejszać realną siłę nabywczą pieniądza), a także potencjalnie powiększyć swoje pieniądze na przyszłość, aby uzyskać więcej z tego, co mają. Powszechnym sposobem, w jaki ludzie to robią, jest wspieranie spółek publicznych notowanych na danej giełdzie. Robią to w nadziei, że cena akcji spółki wzrośnie, a wtedy mogą otrzymać dywidendę lub mogą odsprzedać swoje akcje po wyższej cenie, aby uzyskać zwrot z inwestycji.

W przeciwieństwie do konta oszczędnościowego, gdzie możesz zarobić skromne odsetki, a Twoje pieniądze pozostają chronione (pieniądze na koncie bankowym są objęte Financial Services Compensation Scheme), każde pieniądze, które inwestujesz, są narażone na ryzyko. Możesz stracić pieniądze, jeśli wartość Twoich inwestycji spadnie.

Jaka jest różnica między handlem a inwestowaniem?

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma różnicy między handlem a inwestowaniem. Handel jest po prostu aktem kupna lub sprzedaży inwestycji.

Jednak day trading to termin zarezerwowany specjalnie dla szybkiego kupowania lub sprzedawania inwestycji w celu “pokonania rynku”. Jest to strategia krótkoterminowa. Słowo “inwestowanie” jest częściej używane w odniesieniu do strategii długoterminowej, która jest realizowana przez całe życie.

Jaka jest różnica między akcjami a funduszem?

Akcje/udziały

Akcja to część przedsiębiorstwa. Słowa “akcje” i “udziały” są czasami mylone, ale udział to indywidualna jednostka akcji spółki.

Kiedy spółka sprzedaje akcje, emituje je, sprzedając ustaloną liczbę akcji, na giełdzie. Akcje ułamkowe” to części jednej akcji.

Fundusze inwestycyjne, a giełdy na świecie

Fundusze są zarządzane przez profesjonalistów w celu maksymalizacji zysków przy jednoczesnym osiągnięciu określonego celu. Portfel funduszu często zawiera akcje wielu różnych spółek. Celem funduszu może być skupienie się na określonej klasie aktywów, np. technologicznych lub środowiskowych (ESG). Alternatywnie, fundusz może próbować odzwierciedlać konkretny indeks giełdowy, taki jak S&P 500 lub FTSE 100.

Fundusze pozwalają codziennym inwestorom na łączenie swoich pieniędzy i korzystanie z efektywności wynikającej z działania w grupie. Oznacza to, że fundusze mogą być silnie zdywersyfikowane (co oznacza, że zawierają wiele pojedynczych aktywów, w nadziei, że wszelkie straty dotkną jedynie niewielką część portfela).

Dlaczego cena akcji spółki ulega wahaniom?

Ceny akcji notowanych na giełdzie będą się wahać i naturalnie będą ustalane poprzez proces aukcyjny oraz prawa podaży i popytu.

W każdej transakcji giełdowej musi być kupujący i sprzedający, którzy uznają, że cena jest do przyjęcia, aby można było dokonać transakcji. Jeśli nabywcy danego zasobu tworzą poziom popytu, który przewyższa podaż, wówczas sprzedawcy mogą ustalić wyższą cenę, aż do przywrócenia równowagi. I oczywiście jest też odwrotnie, gdy podaż przewyższa popyt i cena spada.

Powiązane posty