Strona głównaGospodarka

Category: Gospodarka

Czym są i jak działają fundusze PPK?

Wprowadzenie funduszy Pracowniczych Planów Kapitałowych do dnia dzisiejszego budzi wiele wątpliwości oraz rodzi pytania. Kto może się do nich zapisać oraz jak wygląda kwestia...

Negatywne skutki bezrobocia

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy termin bezrobotny odnosi się do osoby w przedziale wieku 15-74 lata, niepracującej, nie prowadzącej działalności gospodarczej i gotowej podjąć pracę...

Sektory gospodarki – najważniejsze informacje

Sektor to obszar gospodarki, w którym przedsiębiorstwa prowadzą taką samą lub powiązaną działalność gospodarczą, produkt lub usługę. Sektory stanowią dużą grupę firm o podobnej...

Polska gospodarka – najważniejsze informacje

Polska najwyraźniej przeciwstawiła się przeciwnościom w obliczu nieustannego kryzysu zadłużenia, który wstrząsa kontynentem. Szósta co do wielkości gospodarka europejska była jedynym krajem w UE,...

Odmrażanie gospodarki – najważniejsze informacje

Ogromny globalny kryzys zdrowia i rozwoju związany z pandemią COVID-19 ujawnił ograniczenia konwencjonalnych ram rozwoju gospodarczego. Opierając się na naszych doświadczeniach z pracy nad...

Średnia krajowa 2022 — ile wynosi średnie wynagrodzenie i jak się je oblicza?

Kiedy podpisujemy umowę o pracę i co miesiąc otrzymujemy należne nam wynagrodzenie, znajdujemy się na określonej pozycji w statystykach wynagrodzeń. Zapewne wielu z nas...