8 największych gospodarek świata

Oto 8 największych gospodarek świata o najwyższym PKB w 2022 roku. Dane te oparte są na najnowszych danych udostępnionych przez Bank Światowy.

1. Stany Zjednoczone

 • PKB – nominalne: 20,89 bilionów USD
 • PKB na mieszkańca: 63 413 USD

Na sukces Stanów Zjednoczonych składa się wiele czynników. Środowisko przedsiębiorców, które zachęca do ciężkiej pracy i długich godzin pracy, z pewnością pomaga. Ale zdecentralizowany rząd, zaawansowane uniwersytety badawcze i korzystne ustawy prawne również mają w tym swój udział. Stany Zjednoczone prawdopodobnie zawsze będą w czołówce krajów pod względem PKB na świecie.

2. Chiny

 • PKB – nominalne: 14,72 bilionów USD
 • PKB na mieszkańca: 10,434 USD

Chińska gospodarka, jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek XXI wieku, zajmująca obecnie drugie miejsce na świecie, jest obecnie wyceniana na 14,86 bln dolarów. Wraz z chińską inicjatywą Belt and Road Initiative skutecznie łączącą politykę zagraniczną i gospodarczą, wzrosła promocja używania chińskiego yuana do międzynarodowych rozliczeń. Kraj ten odgrywa coraz bardziej wpływową rolę w gospodarce światowej. Od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku ma największy wkład w globalny wzrost gospodarczy.

3. Japonia

 • PKB – nominalne: 5,06 bilionów USD
 • PKB na mieszkańca: 39,048 USD

Cztery główne wyspy Japonii – Honshu, Hokkaido, Shikoku i Kyushu – stanowią prawie 98% jej powierzchni lądowej. Japonia jst trzecią największą gospodarką na świecie pod względem nominalnego PKB i czwartą pod względem parytetu siły nabywczej (PPP). Uznawana za jeden z najbardziej innowacyjnych krajów świata, Japonia jest największym na świecie producentem sprzętu elektronicznego i trzecim największym producentem samochodów. Kraj generalnie ma nadwyżkę w rocznym handlu i inwestycjach międzynarodowych. Siła robocza w tym kraju jest wysoko wykwalifikowana, co okazuje się być kluczowe dla rozwoju kraju. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do tego, że Japonia jest jednym z najlepszych krajów pod względem PKB.

4. Niemcy

 • PKB – nominalne: 3,85 biliona USD
 • PKB na mieszkańca: 45,466 USD

Niemcy mają 4. największe PKB na świecie. Całkowita wartość eksportu i importu jest równa 86,9% PKB. Niemcy są krajem europejskim, a największą siłą napędową ich gospodarki jest przemysł usługowy, w tym telekomunikacja, opieka zdrowotna i turystyka. Kraj ten stosuje=gospodarkę rynkową, która podkreśla wartość kapitalizmu wolnorynkowego, a także zapewnia szereg gwarancji usług społecznych. Kraj ten zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem przedsiębiorczości ze względu na wykwalifikowaną siłę roboczą, wysoko rozwiniętą infrastrukturę i wiedzę technologiczną.

5. Wielka Brytania

 • PKB – nominalne: 2,76 biliona USD
 • PKB na mieszkańca: 39 229 USD

Zjednoczone Królestwo (UK), znane również jako Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, składa się z Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Jest to 5. największa gospodarka na świecie i 2. największa w Europie pod względem PKB. Wielka Brytania zajmuje wysokie miejsce w corocznych raportach Global Competitiveness Reports oraz w rankingach Banku Światowego Ease of Doing Business.

6. Indie

 • PKB – nominalne: 2,66 biliona USD
 • PKB na mieszkańca: 1,877 USD

Republika Indii jest demokracją federalną, która składa się z 28 stanów i 8 terytoriów związkowych. Jest to największa demokracja i 6. największa gospodarka na świecie. Indie mają prężnie rozwijające się sektory produkcyjne, technologiczne i usługowe. Od 2014 roku wskaźnik napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Indii stale rośnie, ponieważ zostały zastosowane niektóre kluczowe zmiany polityki przez rząd, aby ułatwić ten wzrost. Dzięki temu w 2022 roku Indie są jednym z czołowych krajów pod względem PKB.

7. Francja

 • PKB – nominalne: 2,63 biliona USD
 • PKB na mieszkańca: 39,257 USD

Francja jest 7. największą gospodarką na świecie. Jest najczęściej odwiedzanym miejscem na świecie i w związku z tym ma dobrze prosperujący przemysł turystyczny. Również handel zagraniczny jest istotnym elementem jej gospodarki.

Wartość importu i eksportu stanowi 63% PKB kraju. Silna ochrona praw własności i skuteczne ramy regulacyjne zachęcają inwestorów. Francja zajmuje 32 miejsce w indeksie Banku Światowego 2019 Ease of Doing Business. Francja posiada wiele międzynarodowych firm, 31 z firm z listy Fortune 500 pochodzi z tego prominentnego członka UE.

8. Włochy

 • PKB – nominalne: 1,88 bln USD
 • PKB na  mieszkańca: 30 657 USD

Gospodarka Włoch jest trzecią największą w strefie euro i ósmą pod względem PKB na świecie. Oprócz dużej gospodarki, Włochy są jednym z najbardziej wpływowych krajów w Europie; są kluczowym członkiem strefy euro, G7, OECD i G20. Zróżnicowany wzrost gospodarczy Włoch napędzany jest przez przemysł dóbr konsumpcyjnych. Strona wydatkowa PKB obejmuje 61% konsumpcji gospodarstw domowych, 19% wydatków rządowych i 17% nakładów brutto na środki trwałe. Eksport usług i towarów przyczynia się do 30% PKB, podczas gdy import stanowi 27%, dodając 3% do PKB.

Powiązane posty