Strona głównaGospodarka

Category: Gospodarka

Do czego może przyczynić się kryzys gospodarczy?

Kryzys gospodarczy to okres znacznego spadku aktywności gospodarczej, który prowadzi do pogorszenia się ogólnego stanu gospodarki. Może on objawiać się spadkiem produkcji, wzrostem bezrobocia,...

Skutki starzenia się społeczeństwa

Starzejące się społeczeństwo spowalnia gospodarkę, zwiększając presję na budżet. Efekt ten może być złagodzony przez dobrą politykę fiskalną i społeczną, a okres wzrostu aktywności...

Czym jest rynek — formy, oznaki, zalety i funkcje rynku

Rynek istnieje od ponad sześciu tysięcy lat, przybierając najbardziej prymitywne formy, aż wyewoluował do współczesnej postaci. Ważne jest monitorowanie rynku, ocena konkurencji i cen,...

Różne formy pieniądza – zalety i wady

Pieniądz jest nieodłącznym elementem współczesnego świata. Służy do wymiany towarów i usług oraz jest narzędziem do przechowywania wartości. W ciągu dziejów ludzkości pieniądz przybierał...

Interwencjonizm państwowy, co się za tym kryje?

Interwencjonizm państwowy w ekonomii rozumiany jest dwojako, z jednej strony jako ogół działań podejmowanych przez państwo na krajowym rynku, ale często jest umieszczany jako...

Najważniejsze funkcje narodowego banku polskiego

  W ramach swoich funkcji bankowości centralnej Narodowy Bank Polski pełni trzy ważne funkcje. Pierwszą z nich jest funkcja emisyjna, czyli nadzór i regulacja obiegu...