Strona głównaGospodarka

Category: Gospodarka

Funkcje banku centralnego — polityka monetarna, regulacje

Bank jest instytucją finansową, która pierwotnie została powołana do bezpiecznego przechowywania pieniędzy klientów (deponentów) przez określony w umowie czas. Funkcje banków są dziś znacznie...

Struktury rynkowe — konkurencja czysta i monopolistyczna, oligopol, monopol

Gospodarka rynkowa jest złożonym i dynamicznym systemem, w którym występuje wiele powiązań między sprzedawcami, nabywcami i innymi uczestnikami obrotu gospodarczego. Dlatego rynki z definicji...

Niemiecka gospodarka – siła i wyzwania w XXI wieku

Niemcy to jedno z najważniejszych gospodarczo krajów Europy i świata. Gospodarka tego kraju charakteryzuje się wysoką wydajnością i konkurencyjnością, a także dużym udziałem przemysłu...

Jaka jest rola państwa w gospodarce?

Państwo odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu gospodarki każdego kraju. Poprzez interakcję z sektorem prywatnym oraz stosowanie narzędzi polityki ekonomicznej, państwo może wpływać na kształtowanie...

Jak wygląda struktura zatrudnienia w Polsce?

Polska jest krajem o umiarkowanie rozwiniętym rynku pracy. W ostatnich latach obserwuje się tendencję do zwiększenia zatrudnienia na umowach o pracę oraz wzrostu liczby...

Czym jest inflacja i co wpływa na jej wysokość?

W ostatnim czasie media szeroko rozpisują się na temat inflacji, określanej też często mianem drożyzny. To bez wątpienia temat numer jeden w wielu polskich domach,...