Strona głównaGospodarka

Category: Gospodarka

Skutki starzenia się społeczeństwa

Starzejące się społeczeństwo spowalnia gospodarkę, zwiększając presję na budżet. Efekt ten może być złagodzony przez dobrą politykę fiskalną i społeczną, a okres wzrostu aktywności...

Czym jest rynek — formy, oznaki, zalety i funkcje rynku

Rynek istnieje od ponad sześciu tysięcy lat, przybierając najbardziej prymitywne formy, aż wyewoluował do współczesnej postaci. Ważne jest monitorowanie rynku, ocena konkurencji i cen,...

Różne formy pieniądza – zalety i wady

Pieniądz jest nieodłącznym elementem współczesnego świata. Służy do wymiany towarów i usług oraz jest narzędziem do przechowywania wartości. W ciągu dziejów ludzkości pieniądz przybierał...

Interwencjonizm państwowy, co się za tym kryje?

Interwencjonizm państwowy w ekonomii rozumiany jest dwojako, z jednej strony jako ogół działań podejmowanych przez państwo na krajowym rynku, ale często jest umieszczany jako...

Najważniejsze funkcje narodowego banku polskiego

  W ramach swoich funkcji bankowości centralnej Narodowy Bank Polski pełni trzy ważne funkcje. Pierwszą z nich jest funkcja emisyjna, czyli nadzór i regulacja obiegu...

Funkcje banku centralnego — polityka monetarna, regulacje

Bank jest instytucją finansową, która pierwotnie została powołana do bezpiecznego przechowywania pieniędzy klientów (deponentów) przez określony w umowie czas. Funkcje banków są dziś znacznie...