Do kiedy złożyć deklaracje PIT? Terminy PIT 2022/2023

Termin składania rocznego zeznania podatkowego zbliża się  nieubłaganie. Do kiedy trzeba złożyć PIT za 2022/2023 rok? Sprawdź wszystkie terminy składania druków PIT w obecnym roku podatkowym.

Kiedy mija termin dostarczenia druku PIT-11?

Pracodawca nazywany płatnikiem ma obowiązek dostarczenia PIT-11 za 2022 rok. Odprowadzając na konto podatek za pracownika, musi przedstawić deklarację,  w której  znajdują się informacje o łącznych dochodach oraz podatku przekazanego do właściwego urzędu. W tym przypadku terminy dostarczenia wyglądają następująco:

  • pracodawca dostarcza PIT-11 do urzędu skarbowego do 31 stycznia,
  • pracodawca dostarcza PIT-11 do pracownika do lutego.

Terminy składania PIT – do kiedy rozliczyć?

Każdego podatnika obowiązują te same terminy składania rocznego rozliczenia podatkowego. Niemniej jednak ich czas może różnić się w zależności od wybranego druku deklaracji.

Termin złożenia PIT-28  

Złożenie druku PIT-28 dotyczy tych osób, które rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z tego rodzaju druku mogą skorzystać również Ci podatnicy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą czy uzyskujące przychody z dzierżawy lub najmu. 

W przypadku tego rozliczenia deklarację należy złożyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Wyjątkowo możliwe jest dostarczenie druku do 2 maja, ponieważ 30 kwietnia wypada jako dzień wolny od pracy.

Termin PIT-36 – do kiedy dostarczyć deklarację?

PIT-36 to druk przeznaczony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, uzyskujących przychody ze specjalnego działu produkcji rolnej lub najmu i dzierżawy. Tak jak w przypadku poprzedniej deklaracji, termin złożenia rocznego zeznania podatkowego obowiązuje od 15 lutego do 30 kwietnia. Niemniej jednak i w tym przypadku możliwe jest złożenie deklaracji 2 maja.

Termin rozliczenia druku PIT-36L

Deklaracja PIT-336L dotyczy osób uzyskujących przychód z działalności opodatkowanej podatkiem liniowym oraz podatników uzyskujących przychody z produkcji rolnej opodatkowanej podatkiem liniowym. 

Tak samo jak w przypadku innych rodzajów deklaracji, termin rozliczenia PIT-36L w roku 2022/20233 mija 2 maja 2023 roku. 

Termin PIT-37 – do kiedy przesłać deklarację?

PIT-37 to druk obowiązujący wszelkiego rodzaju pracowników, osoby pobierające świadczenia emerytalne, rentowe czy stypendia. Jest to najczęściej składany rodzaj deklaracji z uwagi na jego charakter. 

Osoby składające rozliczenie PIT-37 mają obowiązek dostarczyć ją w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Z uwagi na fakt, iż 30 kwietnia w tym roku wypada w dzień wolny od pracy, druk można przesłać w terminie najpóźniej do 2 maja

Termin złożenia deklaracji PIT-38

Wypełnienie formularza PIT-38 przeznaczone jest dla osób osiągających dochody z różnych źródeł kapitałowych i finansowych, do których należy między innymi:

  • sprzedaż papierów wartościowych,
  • udział w spółce,
  • objęcie akcji,
  • sprzedaż kryptowalut,
  • przychody z inwestycji itd. 

PIT-38 w tym przypadku należy złożyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 202 roku. Z uwagi na fakt, iż ostatni dzień terminu przypada na dzień wolny od pracy, możliwe jest rozliczenie w dniu 2 maja 202 roku.  

Jakie konsekwencje grożą pracodawcy za niezłożenie deklaracji PIT w ustalonym terminie?

Złożenie deklaracji PIT-11 po określonym czasie traktowane jest w ogólnym ujęciu jako wykroczenie, zagrożone karą grzywny. Jej wysokość może wynosić nawet do 180 stawek dziennych, których wysokość ustanawiana jest przez sąd rozpatrujący zgłoszenie.

Rozliczenie deklaracji PIT po ustalonym terminie jest wbrew pozorom często spotykaną sytuacją. Dlatego też wymaga ona odpowiedniej regulacji w zakresie prawnym. Dla tych podatników, którzy nie zdążyli złożyć druków PIT w wyznaczonym czasie, przeznaczone są kary zgodnie z odpowiedzialnością skarbową. Jej  wielkość zależy między innymi od wysokości podatku, który:

  • gdy nie przekracza 5-krotności ustawowego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia pracowniczego, wynosi od 0,1 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia
  • gdy jest wyższa, ustalana jest w postaci dziennych stawek wynoszących od 10 do nawet 720 stawek.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozliczeń podatkowych i finansów, koniecznie zajrzyj na stronę wctt.pl.

 

Powiązane posty