Jak sprawdzić numer konta bankowego? Jak sprawdzić poprawność NRB?

Numer konta bankowe to ciąg 26 cyfr, które są zapisane według ustalonego schematu. Dzięki nim można poznać identyfikator instytucji bankowej, co pozwala nam określić, w jakim banku jest rachunek i czy dany numer jest prawidłowo zapisany. Co jeszcze skrywa ten numer?

Numer Rachunku Bankowego

NRB, czyli Numer Rachunku Bankowego jest przypisywany do każdego konta, jakie jest zakładane w banku. W prosty sposób można go także przekształcić na standard międzynarodowy IBAN.

Można go znaleźć przede wszystkim w dokumentacji, jaką klient otrzymał podczas zakładania konta, ale także po zalogowaniu się do bankowości internetowej. Przeważnie banki wyświetlają NRB na głównej stronie.

Z czego składa się NRB?

Każdy numer rachunku bankowego składa się z dokładnie 26 cyfr, które zawierają ważne informacje. Gdy znamy schemat zapisywania, o wiele łatwiej będzie nam je odczytywać.

NRB jest zapisywany w formacie CC AAAA AAAA BBBBBBBBBBBBBBBB, gdzie:

 • CC – suma kontrolna; znajdują się na początku numeru i powstają wskutek algorytmu, który wylicza ją na podstawie innych cyfr
 • AAAAA AAA – numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku; 4 cyfry oznaczają bank, a 4 jego oddział.
 • BBBBBBBBBBBBBBBB – 16 cyfr zapisanych w systemie losowym, oznaczają konkretnego klienta.

Z czego składa się IBAN?

IBAN, czyli Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego jest oparty na standardach międzynarodowych. Dzięki temu liczba znaków w numerze bankowych może różnić się zależnie od kraju, ale pod względem struktury są one podobne.

Każdy IBAN obejmuje: oznaczenie kraju, banku oraz ID rachunku bankowego. W przypadku Polski przed NRB podaje się po prostu litery PL. Tego zapisu używa się w przypadku transakcji zagranicznych.

Jak ręcznie sprawdzić poprawność numeru rachunku bankowego?

Zawsze przed wysłaniem przelewu warto upewnić się, że rachunek jest poprawny. Nie ma znaczenia, czy wysyłamy przelew elektroniczny czy papierowy. Zawsze może wkraść się pomyłka, która wpłynie na to, że pieniądze nie dotrą do prawidłowego adresata.

Należy przejść przez kilka kroków:

 • Dodajemy PL na początek numeru konta
 • Przenosimy pierwsze 4 znaki na koniec ciągu
 • Kod kraju zamieniamy na liczbę według schematu A=10, B=11 itd.
 • Wyliczamy resztę z dzielenia rachunku przez 97
 • Przy prawidłowym rachunku reszta wynosi 1

Przykładowo wygląda to tak:

 • PL02 2490 0005 0000 4600 8316 8772
 • 2490 0005 0000 4600 8316 8772 PL02
 • 2490 0005 0000 4600 8316 8772 25 21 02
 • 249000050000460083168772252102/97
 • Reszta: 1

W tym przykładzie wychodzi na to, że mamy do czynienia z prawidłowym numerem konta. Jednak nie oznacza to, że dany rachunek naprawdę jest prowadzony przez bank. Mógł bowiem np. zostać zamknięty. Wtedy pieniądze zostaną zwrócone do nadawcy.

Sprawdzanie numeru konta bankowego online

Oczywiście wyliczeń nie trzeba zawsze przeprowadzać własnoręcznie na kartce. Można skorzystać z gotowych systemów internetowych, które wykonają konieczne obliczenia za nas. Niektóre nawet posiadają możliwość sprawdzenia, w jakim banku znajduje się konto oraz jak skontaktować się z danym bankiem.

Dzięki temu upewnimy się, że rachunek rzeczywiście istnieje w danym banku. Pozwoli nam to też na sprawdzenie, czy wysyłamy pieniądze na właściwy rachunek i czy nie pomylono jakiejś cyfry w numerze.

Trzeba jednak pamiętać, że banki nigdy nie udostępniają osobom postronnym informacji o tym, do kogo należy dany rachunek. Jedynie możemy dowiedzieć się, jaki bank prowadzi rachunek oraz czy numer jest prawidłowy.

Podsumowanie

Sprawdzenie numeru rachunku bankowego nie powinno nastręczać większego problemu. Przeważnie wystarczy zajrzeć do dokumentacji, jaką otrzymaliśmy od banku w chwili założenie rachunku, lub poprzez bankowość internetową. Wystarczy zalogować się do swojego konta i sprawdzić na głównej stronie numer.

Istotne jest także to, by zawsze przed wysłaniem przelewu upewnić się, że numer rachunku jest w pełni prawidłowy. Pozwoli to na uniknięcie nieprzyjemnych sytuacji, jak choćby przelanie większej ilości pieniędzy na numer rachunku bankowego nieodpowiedniego odbiorcy.

Powiązane posty