Numer IBAN – czym jest, w jaki sposób go sprawdzić i zweryfikować jego poprawność?

Numer IBAN rachunku bankowego posiada każda osoba, która założyła konto bankowe. Choć na co dzień nie zaprzątamy sobie nim głowy, stanowi on niezwykle ważną informację, zwłaszcza w kontekście przelewów międzynarodowych. Sprawdźmy więc, do czego naprawdę służy IBAN konta bankowego. 

Czym jest IBAN?

IBAN, czyli International Bank Account Number to nic innego, jak międzynarodowy system numeracji kont bankowych. To właśnie między innymi dzięki wdrożeniu numeru IBAN konta bankowego możliwa jest realizacja transakcji międzynarodowych.

Każde konto posiada unikalny numer IBAN. Jego zadaniem jest opisanie zarówno banku, jak i właściciela danego rachunku przy realizacji międzynarodowych przelewów finansowych. Warto jednak podkreślić, że nie wszystkie kraje korzystają z systemu IBAN (choć w Europie jedynym państwem, które nie posiada do niego dostępu jest Federacja Rosyjska). Poza systemem znajdują się między innymi takie państwa, jak Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Kazachstan, Irak, czy też Japonia.

Konstrukcja międzynarodowego numeru rachunku bankowego

Konstrukcja numeru IBAN jest bardzo prosta i opiera się na dokładnie tych samych zasadach, co konstrukcja wewnątrzkrajowego numeru rachunku bankowego. Składa się na nią kod danego kraju (w naszym przypadku – PL) wraz z 26 cyframi rachunku bankowego. Prawidłowo wyglądający numer IBAN konta bankowego to przykładowo:

PL 12345678901234567890123456

Jest to jednak przykład dotyczący tylko i wyłącznie naszego kraju. W innych państwach konstrukcja numeru IBAN może być nieco inna. Wszystko zależy od długości stosowanych przez dany kraj numerów kont bankowych. Dla przykładu:

 • w Belgii IBAN Wygląda następująco: BE 1357924680062471
 • na Cyprze IBAN wygląda następująco: CY 2462359147298059126502835133
 • w Chorwacji IBAN wygląda następująco: HR 792671095305320112458

Jak widać – niezależnie od kraju, numer IBAN konta bankowego zawsze zaczyna się od oznaczenia państwa.

O czym informuje numer IBAN?

Pomimo dość prostej konstrukcji, na numer IBAN składa się bardzo wiele ważnych informacji. Konstrukcja polskiego numeru IBAN może zostać zapisana w następującej postaci:

PL KKAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBB

Jak więc widać – na numer IBAN rachunku bankowego składają się w sumie cztery informacje. Są to odpowiednio:

 • PL – oznaczenie kraju, czyli w naszym przypadku Polski
 • KK – suma kontrolna, analogiczna, co w przypadku standardowego numeru rachunku bankowego
 • AAAAAAAA – oznaczenie numeru rozliczeniowego banku
 • BBBBBBBBBBBBBBBB – numer rachunku klienta danego banku

Gdzie znaleźć można numer IBAN?

Numer IBAN przypisany jest do danego numeru rachunku bankowego. Oznacza to, że informację o naszym numerze IBAN odnaleźć możemy chociażby logując się do systemu bankowości internetowej, a następnie sprawdzając dane dotyczące danego konta. Dotyczy to zarówno standardowego systemu bankowości internetowej, jak również aplikacji mobilnej banku.

Numer IBAN można także znaleźć na umowie o prowadzenie konta zawartej z bankiem. Znajdować się on powinien w tym samym miejscu, w którym zapisany jest numer naszego rachunku bankowego. 

Jak zweryfikować poprawność numeru IBAN?

Zanim wykonamy transakcję, bardzo ważne jest, abyśmy sprawdzili poprawność numeru IBAN kontrahenta. Pozwoli to upewnić się, że pieniądze rzeczywiście dotrą do wskazanego odbiorcy. Numer IBAN rachunku bankowego weryfikuje się w następujący sposób

 • Najpierw “odcinamy” cztery pierwsze znaki numeru IBAN (PLKK)i przenosimy je na jego koniec – otrzymujemy zapis w postaci AAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBBPLKK
 • Zamieniamy kod kraju (PL) na postać liczbową według następującej zasady: literze A odpowiada liczba 10; literze B odpowiada liczba 11; literze C odpowiada liczba 12… i tak dalej, aż do litery Z, której odpowiada liczba 35.
 • W przypadku Polski postać liczbowa kodu kraju wynosi 2521 (P=25, L=21)
 • Do pozostałych znaków (AAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBB) podstawiamy odpowiednie cyfry rachunku bankowego
 • Sumę kontrolną (którą przenieśliśmy wcześniej na koniec ciągu znaków) pozostawiamy bez zmian
 • Otrzymaną liczbę dzielimy przez 97
 • Numer IBAN rachunku bankowego jest poprawny, gdy reszta z dzielenia wynosi 1.

Przeprowadzenie weryfikacji poprawności numeru rachunku IBAN może wydawać się dość skomplikowane. Na szczęście w internecie dostępne są darmowe narzędzia, które wykonają to za nas – wystarczy po prostu wkleić numer IBAN w odpowiednie miejsce.

Powiązane posty