Numer konta bankowego – co warto o nim wiedzieć?

Numer Rachunku Bankowego (NRB) posiada 26 cyfr, a w przypadku formatu IBAN dodatkowe znaki oznaczające kod kraju. Sprawdzenie cyfr pozwoli zmniejszyć ryzyko wystąpienia błędu podczas przelewu. Warto zatem sprawdzić jak powinien zawsze wyglądać NRB.

Czym jest NRB?

Numer Rachunku Bankowego (NRB) jest sposobem identyfikacji konta bankowego w naszym kraju. Pozwala na jednoznaczne przypisanie rachunku do konkretnej osoby. Dzięki temu mamy pewność, że wysłane środki trafią na odpowiedni rachunek. Oczywiście, pod warunkiem, że wpisany numer będzie w pełni prawidłowy.

Ile cyfr ma numer konta bankowego?

Każdy NRB w Polsce powinien składać się z dokładnie 26 cyfr, które dzieli się na konkretne grupy. Te z kolei przekazują nam określone informacje. Jeśli będziemy w stanie je odczytać, zmniejszymy możliwość wystąpienia błędu podczas wykonywania przelewu.

Jak wygląda NRB?

Numer Rachunku Bankowego można przedstawić w formacie:

AA BBBBBBBB CCCCCCCCCCCCCCCC

Co należy rozumieć następująco:

 • AA – 2 cyfry, które są sumą kontrolną całego rachunku bankowego. Określa się na podstawie pozostałych wartości.
 • BBBBBBBB – jest to numer przydzielany przez Narodowy Bank Polski, pierwsze 4 cyfry wskazują na bank, a kolejne 4 na oddział.
 • CCCCCCCCCCCCCCCC – 16 cyfr, które są losowo generowane i pozwalają określić klienta.

Numer rachunku a numer konta

W terminologii bankowej można spotkać się z oboma pojęciami. Choć pozornie może wydawać się, że to dwa różne zagadnienia, to przeważnie ma się na myśli to samo. Trzeba jednak zauważyć, że nie do końca tak jest.

Kontem bankowym przeważnie określamy wiele rachunków bankowych. Konieczne jest wtedy posiadanie karty płatniczej, a samo konto nie jest oprocentowane. Za to rachunek może być i nie wymaga posiadania karty debetowej.

Mimo to przeważnie nawet banki używają tych terminów zamiennie.

IBAN – czym jest?

Poza NRB można się także spotkać z IBAN. Jest to Międzynarodowy Numer Konta, który pozwala na wykonywanie przelewów zagranicznych. W tej chwili kilkadziesiąt krajów z niego korzysta, w tym także Polska. W naszym państwie opiera się on na Numerze Rachunku Bankowego.

Format IBAN w Polsce

W Polsce oznaczenia rachunków bankowych są w sumie zgodne z formatem IBAN. Dzięki temu nie trzeba dokonywać wielu zmian, by przemianować go na numer IBAN. Konieczne jest jedynie wstawienie liter PL na początku numer. Wygląda to następująco:

PL AA BBBBBBBB CCCCCCCCCCCCCCCC

Co rozumiemy jako :

 • PL – symbol kraju.
 • AA – 2 cyfry, suma kontrolna.
 • BBBBBBBB – 4 cyfry, numer rozliczeniowy banku.
 • CCCCCCCCCCCCCCCC – 16 cyfr, numer rachunku klienta.

IBAN w innych krajach

W przypadku innych krajów konieczna jest znajomość symbolu danego kraju, jaki jest używany w systemie IBAN. Tak jak w przypadku Polski wpisuje się go przed ciągiem cyfr.

Przykładowo:

 • Niemcy – DE
 • Wielka Brytania – GB
 • Ukraina – UA
 • Litwa – LT
 • Czechy – CZ

IBAN a kod BIC/SWIFT

Poza numerem NRB oraz IBAN można spotkać się także z kodem BIC/SWIFT, który jest konieczny do przelewów zagranicznych. Poza nim potrzebujemy także adresu odbiorcy, jego imienia i nazwiska. Oba terminy są używane zamiennie i wiążą się z możliwością identyfikacji instytucji finansowej.

Kod ten składa się z 8 znaków, a czasami 11. W drugim przypadku chodzi o określenie konkretnego oddziału, do którego ma zostać przekazany przelew.

Przykładowo:

 • Alior Bank – ALBPPLPW
 • Bank Pocztowy – POCZPLP4
 • Getin Bank – GBGCPLPK
 • ING Bank Śląski – INGBPLPW
 • mBank – BREXPLPWMBK
 • Pekao SA – PKOPPLPW

Podsumowanie

Numer Rachunku Bankowego pozwala na jednoznaczne identyfikowanie rachunku bankowego na terenie Polski. Składa się z 26 znaków, które są dzielone na trzy grupy: sumę kontrolną, numer rozliczeniowy banku, numer rachunku klienta. Znajomość numeru rachunku pozwoli na wysłanie przelewu do odpowiedniego odbiorcy.

Poza NRB można spotkać się z formatem IBAN oraz kodem BIC/SWIFT, które pozwalają na wykonywanie przelewów zagranicznych. W przypadku IBAN wystarczy do NRB dodać na początku symbol PL, za to kod BIC/SWIFT jest indywidualnie przypisany do każdego banku.

Powiązane posty