Rodzaje kont bankowych dla osób fizycznych

Rodzaje kont bankowych dla osób fizycznych

Ogromna konkurencyjność na rynku produktów bankowych sprawia, że instytucje bankowe prześcigają się w rozmaitych formach prowadzenia rachunków bankowych, udzielania kredytów czy gratyfikowania swoich klientów. Aby dobrze rozumieć różnice posiadania poszczególnych kont bankowych dobrze jest umieć rozróżniać poszczególne opcje. Do najpopularniejszych rodzajów rachunków bankowych oferowanych aktualnie przez banki zaliczają się:
– Konto osobiste (prywatne)
– Konto walutowe
– Konto oszczędnościowe
– Konto wspólne
– Konto dla dziecka

Poszczególne rodzaje kont bankowych działają w prawdzie na podobnych warunkach i zasadach, jednak pod każdą z nazw kryje się nieco inna usługa. Tak czy siak, wszystkie rodzaje rachunków bankowych służą do gromadzenia środków płatniczych i wykorzystywania ich przy płatnościach kartą, płatnościach internetowych oraz otrzymywaniu przelewów zewnętrznych.

Konto osobiste

Konto osobiste to nic innego jak indywidualny, prywatny rachunek bankowy otwierany na podstawie weryfikacji danych klienta. Jest to absolutnie podstawowa forma rachunku bankowego i praktycznie każdy rozpoczyna swoją przygodę z bankiem od otwarcia właśnie konta osobistego. Do kont osobistych przypisuje się karty – debetowe lub kredytowe, które stają się środkiem płatniczym przynależnym do danego konta. Każdy rachunek bankowy ma indywidualny numer, zwany dalej numerem konta lub numerem rachunku. Składa się on z 22 cyfr i przedrostka definiującego kraj, w którym zostało założone. Jest to tzw. IBAN (International Bank Account Number), czyli Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. Na podstawie tego numeru wraz z przedrostkiem narodowym możliwe jest dokonywanie przelewów na konto z każdego zakątka świata. Warto dodać, że każdy bank posiada również swoje asygnacje, służące do obsługi przelewów międzynarodowych. 

Konto walutowe

Konto walutowe działa na tej samej zasadzie co konto osobiste, jednak posiada dodatkową funkcję umożliwiającą gromadzenie na koncie walut obcych. To jaka waluta będzie gromadzona na koncie jest definiowane przez użytkownika konta. Konto walutowe daje konsumentowi możliwość wymiany poszczególnych walut w aplikacji konta (po aktualnym kursie kupna i sprzedaży waluty obcej w konkretnym banku). Ten rodzaj konta jest szczególnie używany przez osoby osiągające przychody za granicą. Do kont często dodawane są karty obsługiwane międzynarodowo, co wpływa na ograniczenie kosztów wynikających z płatności kartą poza granicami kraju. Z tego powodu, konta walutowe są również opcją dedykowaną osobom wyjeżdżającym za granicę na krótki czas, gwarantując łatwy dostęp do waluty innego kraju.

Konto oszczędnościowe

Konto oszczędnościowe jest rodzajem rachunku, na którym nagromadzone środki w pewnym stopniu pomnażają się. Ten rodzaj konta można śmiało porównać do lokaty bankowej. Korzystający z konta oszczędnościowego gromadzi na rachunku pewną (określoną w umowie) kwotę minimalną, która ulokowana na koncie procentuje w skali czasowej. Jest to forma zabezpieczenia finansowego, a środki zgromadzone na takim koncie są raczej rezerwą niż czynnie obracanym środkiem płatniczym jak w przypadku ww. rodzajów kont bankowych przeznaczonych do codziennego użytku.

Konto wspólne

Konto wspólne to opcja oferowana przez banki z myślą o małżeństwach. Najprościej ujmując jest to konto bankowe posiadające co najmniej dwóch właścicieli posiadających pełnoprawny dostęp do konta. Ten rodzaj konta nie jest bardzo popularny, jednak banki mają je w swoich ofertach wychodząc na przeciw potrzeb niektórych konsumentów. Działanie konta jest praktycznie takie samo jak konta osobistego, a różni się tylko ilością podmiotów upoważnionych do używania i zarządzania rachunkiem.

Konto dla dziecka

Konto dla dziecka to opcja dedykowana rodzicom, którzy chcą zabezpieczyć finansowo swoje niepełnoletnie dziecko. Takie konto jest przypisane do niepełnoletniego, ale osobą regulującą jego działanie jest rodzic. Jest to nowoczesna forma “kieszonkowego” umożliwiająca dodatkową kontrolę wydatków dziecka. Nie da się ukryć, że konta dla dzieci są coraz popularniejszą opcją co wynika z coraz mniejszej funkcjonalności pieniądza papierowego w społeczeństwie.

Powiązane posty