Wyciąg z konta bankowego – do czego jest potrzebny i jak przygotować?

 

Wyciągi to podstawowe dokumenty, które bank co miesiąc przygotowuje dla nas. Najczęściej zaczynamy o tym myśleć, kiedy bierzemy pożyczkę. Dziś opowiem wam jak wygląda ekstrakt, skąd go kupić i czy coś kosztuje.

Co to jest wyciąg z konta?

Wyciąg bankowy to nic innego jak dokument przygotowany przez bank, który zawiera wykaz operacji dokonywanych na rachunku, takich jak wpływy, wypływy, księgowanie odsetek i prowizji oraz informacje o produktach inwestycyjnych, kredytach, kartach kredytowych i zbliżającej się spłacie rat. W przypadku rachunków jest to zwykle miesiąc kalendarzowy, choć czasami banki stosują własny cykl rozliczeniowy (np. od 29 do 28 następnego miesiąca). Co ważne, ten raport jest przeznaczony dla właściciela konta, więc jeśli nie jest on współwłaścicielem lub upoważnionym przedstawicielem konta, nikt inny nie może zobaczyć listy wykonanych przez Ciebie czynności ani wydanej kwoty. Listy kontrolne mogą być na papierze, ale w dzisiejszych czasach najczęściej wyciągi otrzymujemy drogą elektroniczną – na podany przez bank adres e-mail lub za pośrednictwem bankowości internetowej.

Jakie informacje zawiera wyciąg z konta? 

Wyciąg z konta zawiera dokładne informacje o okresie, którego dotyczy raport, kiedy został utworzony oraz dane o banku, który go sporządził. Dołącz imię i nazwisko oraz adres podany w banku. Znajdziesz tu również informacje o wyciągach z rachunków i ich pełnych numerach. Dla przedsiębiorców ta sekcja zawiera dane firmy. Obejmuje to informacje na temat sald początkowych i końcowych, sumy uznań i debetów za analizowany okres oraz dane dotyczące zasobów, limitów zadłużenia i prowizji. Pełna historia wszystkich transakcji dokonanych na rachunku w danym okresie, tj. wszystkie wpływy, przelewy, transakcje kartą, naliczone opłaty i odsetki itp. Historia ułożona jest w porządku chronologicznym. Na wyciągu oprócz informacji o transakcji (tj. rodzaju i kwoty) znajdują się dane kontrahenta (np. komu dokonujesz cesji), tytuł i numer transakcji (np. w przypadku reklamacji w banku).

Jak przygotowuje się wyciągi bankowe?

Raporty online, zwykle otrzymywane w formacie PDF, są o wiele bardziej praktyczne niż tradycyjne raporty papierowe. Zwykle odbierane e-mailem, ale można je również pobrać z poziomu e-banku bez czekania, aż bank sam ustali cykl raportowania. Wszystkie instytucje finansowe akceptują wyciągi bankowe. Oznacza to, że możesz dodatkowo otrzymać karty kredytowe i pożyczki. Raport pokazuje nie tylko kwotę paragonu, ale również nadawcę przelewu. Dzięki temu bank udzielający kredytu jest w stanie zweryfikować, czy ktoś jest zatrudniony przez tę czy inną firmę. Ponadto oświadczenie może stanowić potwierdzenie przelewu i stanowić dowód, że np. dokonano transakcji, ale nie otrzymaliśmy zakupionych usług lub towarów. Dlatego oświadczenie jest tak ważne – świadczy o tym, że dokonaliśmy określonych transakcji na koncie i dzięki temu możemy kontrolować opłaty. Uważne przestrzeganie oświadczenia wystarczy, aby dokładnie wiedzieć, na co wydajemy nasze pieniądze. Oczywiście założenie jest takie, że zazwyczaj wydajemy kartami zamiast gotówki. Jednak zazwyczaj wymaga się zapłaty wyciągów papierowych. Może wystąpić opłata zarówno za odbiór osobisty w oddziale, jak i za przesyłkę pocztową. Opłata zależy od banku i wynosi zwykle od kilku do kilkunastu złotych.

Do czego mogą przydać się wyciągi bankowe?

Wyciąg bankowy to dokument potwierdzający nasze działania na koncie. Dzięki nim możemy przyjrzeć się saldom naszych rachunków bankowych i sprawdzić, czy wszystkie działania są realistyczne, takie jak naliczanie nieuczciwych opłat. Jest to bardzo pomocne dla osób, które nie sprawdzają regularnie swoich kont internetowych. Również wyciąg z konta bankowego pomaga, gdy potrzebujemy pożyczki lub kredytu. W przypadku kredytu gotówkowego bank lub instytucja pozabankowa może zażądać od nas przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego nasze dochody. Zwykle wystarczy 3 miesiące temu. Z kolei w przypadku kredytów hipotecznych i mieszkaniowych banki mogą już prosić nas o wyciągi z ostatnich 2-3 lat.

Powiązane posty