Ubezpieczenie kredytu

Ubezpieczenie kredytu zapewnia spłatę zadłużenia. W przypadku utraty pracy, zdrowia lub życia firma ubezpieczeniowa obiecuje pokryć część lub resztę długu. Ubezpieczenie pomoże zapewnić stabilność finansową naszym bliskim na wypadek naszej śmierci.

Jak działa ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenia zawsze działały na podobnych zasadach. Ubezpieczony regularnie płaci określoną kwotę (np. miesięcznie, rocznie, od transakcji lub raty kredytu). Może się zdarzyć, że zapłaci w ten sposób za cały okres ubezpieczenia i nic nie dostanie. Jeżeli jednak wystąpi zdarzenie wymienione w umowie ubezpieczenia, ubezpieczyciel jest zobowiązany do poniesienia jego kosztów i związanych z tym szkód w wysokości określonej w umowie. W przypadku ubezpieczenia spłaty kredytu ubezpieczającym jest tak naprawdę bank, a kredytobiorca musi jedynie opłacić składkę ubezpieczeniową. W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, jakim jest utrata przez kredytobiorcę zdolności do zarobkowania i niemożność spłaty kredytu – firma ubezpieczeniowa wypłaci bankowi kwotę nie do odzyskania od kredytobiorcy. W ten sposób spłaci pozostały dług kredytobiorcy. Ubezpieczenie kredytu oznacza, że nawet w przypadku braku spłaty, bank odzyska pieniądze.

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Gdy nie spełnimy wszystkich warunków do otrzymania tego kredytu, bank może wymagać od nas wykupienia ubezpieczenia. Przykładem są niższe wpłaty na kapitał własny – banki często godzą się na kredytowanie osób, które nie uzbierały pełnej potrzebnej kwoty, ale w zamian za podjęcie ryzyka klienci muszą wykupić dodatkowe zabezpieczenia. Banki nie mogą zmusić kredytobiorców do wykupienia ubezpieczenia kredytu. W praktyce jest jednak inaczej, bo zazwyczaj robi to oferując gorsze warunki kredytowe. W świecie kredytów gotówkowych można śmiało powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak obowiązkowe ubezpieczenie. Inaczej wygląda jednak sytuacja w przypadku klientów, którzy decydują się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Osoby te muszą wykupić np. ubezpieczenie pomostowe. Ochrona ubezpieczeniowa może być najbardziej potrzebna, gdy starasz się o kredyt hipoteczny z wkładem mniejszym niż 20%.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – ile kosztuje i na co uważać?

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podaje, że w 2019 roku średnio trzeba zapłacić około 4500 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej. Z danych KPF i IRG SGH wynika, że Polacy finansują swoje inwestycje mieszkaniowe głównie kredytami hipotecznymi. W 2016 r. odsetek gospodarstw domowych planujących częściowe sfinansowanie zakupu mieszkania kredytem wyniósł 36% wobec 47% w 2017 r. i 53% w 2018 r. Podstawowym zabezpieczeniem hipoteki jest wpis hipoteki w księdze wieczystej. Do ochrony stosuje się różne polisy ubezpieczenia kredytu hipotecznego. Co? Ile kosztują i na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu?

Opłata za ubezpieczenie naliczana jest od kwoty kredytu oraz liczby rat i pobierana miesięcznie wraz z ratami. Zatem jeśli mamy większą kwotę zobowiązań, a także dłuższy okres spłaty, to koszt polisy będzie wyższy. Czy warto więc ubezpieczyć kredyt? Zasadniczo tak, ponieważ, jak mówi przysłowie, uprzedzony zawsze jest bezpieczny. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że polityka nie zawsze działa. Jeżeli będziemy robić małe pożyczki na krótki termin to w tym przypadku nie jest to w ogóle opłacalne rozwiązanie bo podniesie nasze raty, ochrona jaką będziemy mieli też zadziała, ale w zamian nie będzie za dużo.

Co zyskujesz z ubezpieczenia?

Bezpieczeństwo i możliwość amortyzacji w przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń losowych (darmowe korzystanie z funduszy świadczeń). Wygoda – ubezpieczenie rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu umowy kredytowej, pod warunkiem opłacenia składek. Możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia do swoich potrzeb – dostępne różne warianty ubezpieczenia. Klienci przed zawarciem umowy ubezpieczenia powinni zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), w szczególności z zakresem ochrony oraz wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela.

 

Powiązane posty