Podatek od darowizny nieruchomości – najważniejsze kwestie

Łatwo jest pomylić podatek od prezentów i podatek od nieruchomości, ponieważ oba odnoszą się do przeniesienia własności. Jednak podatek od darowizn od nieruchomości odnosi się do transferów dokonywanych przez całe życie danej osoby. Dla porównania, podatek od nieruchomości jest stosowany, gdy nieruchomość jest przenoszona po śmierci. Ponieważ podatki od nieruchomości tracą na znaczeniu dla większości podatników, strategia darowizny aktywów w ciągu życia staje się coraz bardziej istotna dla większości.

 podatek

Podatek od darowizny nieruchomości – najważniejsze kwestie

Podatek od darowizn i podatek od nieruchomości to dwie oddzielne zasady, ale są one nieco powiązane. Podatek od darowizn od transferów nieruchomości został uchwalony, aby uniemożliwić bogatym osobom oddawanie swoich aktywów przyjaciołom i rodzinie w ciągu ich życia. Zgodnie z obowiązującym prawem większość podatników nie ma motywacji do działania wyłącznie w celu unikania opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Jeśli chodzi o przekazywanie nieruchomości na cele charytatywne i organizacje non-profit przyjmujące te darowizny, udowodniono, że skuteczne pozyskiwanie funduszy pomaga im odnieść sukces w ich misji. Jednak, podobnie jak koń trojański, nie każdy kawałek nieruchomości powinien być akceptowany. Niektóre nieruchomości mogą wiązać się z odpowiedzialnością środowiskową. Mogłoby to mieć wpływ finansowy lub prawny na organizację charytatywną, gdyby ją zaakceptowała. Z tego powodu w większości przypadków organizacje charytatywne zaakceptują poniższe formy nieruchomości jako darowiznę:

– Domy
– Wypożyczalnie
– Budynki komercyjne
– Wolne grunty
– Budynki biurowe
– Nieruchomości mieszkalne
– Wolne darowizny gruntów
-Budynki mieszkalne

Co może dla Ciebie zrobić odliczenie od podatku od nieruchomości?

Darczyńcy indywidualni

Zasady te mogą mieć zastosowanie, jeśli podarowana nieruchomość jest własnością we własnym imieniu, z małżonkiem lub innymi osobami (Sprawdź u swojego specjalisty podatkowego): Jeśli posiadasz nieruchomość przez ponad rok, jest ona klasyfikowana jako długoterminowa nieruchomość z zyskiem kapitałowym. Możesz odliczyć pełną godziwą wartość rynkową darowanej nieruchomości. Odliczenie wkładu na cele charytatywne jest ograniczone do różnych procentów skorygowanego dochodu brutto. Jeżeli nieruchomość została amortyzowana, godziwa wartość rynkowa musi zostać pomniejszona o jej skumulowaną amortyzację do dnia wniesienia wkładu. Godziwa wartość rynkowa jest najczęściej określana przez niezależną wycenę. Jeśli zdecydujesz się odliczyć podstawę kosztową darowanej nieruchomości, możesz odliczyć pięćdziesiąt procent (50,00%) skorygowanego dochodu brutto.

Darczyńcy korporacyjni

Następujące zasady mają zastosowanie, jeśli darowizna na cele charytatywne nieruchomości jest dokonywana przez korporację: Jeśli posiadasz pakiet kontrolny w korporacji, a nieruchomość była przechowywana przez ponad rok, korporacja może odliczyć do dziesięciu procent (10,00%) zysku netto korporacji (Sprawdź u swojego specjalisty podatkowego). Nadwyżki składek mogą być przenoszone na okres do pięciu lat.

O tym warto pamiętać!

Najprostsza i najczęstsza metoda przekazywania nieruchomości to sytuacja, gdy akt lub tytuł własności jest przenoszony z darczyńcy na organizację charytatywną. Darczyńca otrzyma wówczas odliczenie podatkowe równe godziwej wartości rynkowej nieruchomości, które może zostać przeniesione na okres do pięciu lat. Kiedy darczyńca sprzedaje nieruchomość za mniej niż jej uczciwa wartość rynkowa organizacji charytatywnej. Różnica między uczciwą wartością rynkową a ceną sprzedaży jest następnie uznawana za darowiznę.1 Pozwala to darczyńcy odzyskać fundusze i otrzymać odliczenie podatkowe za przekazaną część, scenariusz korzystny dla darczyńcy i organizacji charytatywnej. Kiedy darczyńca przenosi własność swojego domu lub gospodarstwa na organizację charytatywną, ale zachowuje prawo do korzystania z nieruchomości przez całe życie. Pozwala to darczyńcy na otrzymanie bieżącego odliczenia podatkowego w wysokości opartej na wieku jego i współmałżonka oraz wartości nieruchomości. 

 

Powiązane posty