Podatek od nieruchomości – najważniejsze kwestie

Podatek od nieruchomości to podatek płacony od nieruchomości należących do osoby fizycznej lub innej osoby prawnej, takiej jak korporacja. Najczęściej podatek od nieruchomości jest podatkiem ad-valorem od nieruchomości, który można uznać za podatek regresywny. Jest on obliczany przez samorząd lokalny, w którym znajduje się nieruchomość, i opłacany przez właściciela nieruchomości. Podatek jest zwykle oparty na wartości posiadanej nieruchomości, w tym gruntu. Jednak wiele jurysdykcji opodatkowuje również materialne dobra osobiste, takie jak samochody i łodzie.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości – najważniejsze kwestie

Kwota należna właścicielom w podatku od nieruchomości jest określana przez pomnożenie stawki podatku od nieruchomości przez bieżącą wartość rynkową danych gruntów. Większość organów podatkowych co roku przelicza stawkę podatkową. Prawie wszystkie podatki od nieruchomości są nakładane na nieruchomości, które są prawnie zdefiniowane i sklasyfikowane przez aparat państwowy. Nieruchomości obejmują grunty, budowle lub inne stałe budynki. Ostatecznie właściciele nieruchomości podlegają stawkom ustalonym przez samorząd miejski. Gmina zatrudni asesora podatkowego, który oceni lokalną nieruchomość. W niektórych obszarach asesorem podatkowym może być wybrany urzędnik. Asesor przypisze właścicielom podatki od nieruchomości w oparciu o aktualne godziwe wartości rynkowe. Ta wartość staje się oszacowaną wartością dla domu. Harmonogram płatności podatków od nieruchomości różni się w zależności od miejscowości. W prawie wszystkich lokalnych kodeksach podatku od nieruchomości istnieją mechanizmy, dzięki którym właściciel może omówić swoją stawkę podatkową z asesorem lub formalnie zakwestionować stawkę. Gdy podatki od nieruchomości pozostają niezapłacone, organ podatkowy może przypisać zastaw na nieruchomości. Kupujący powinni zawsze dokonać pełnego przeglądu zaległych zastawów przed zakupem jakiejkolwiek nieruchomości.

Co podatki od nieruchomości oznaczają dla osób fizycznych?

Podatki od nieruchomości są ważne dla osób fizycznych, aby zrozumieć, czy są właścicielami domu. Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości lub masz nadzieję na zakup, musisz przeznaczyć budżet na rachunki za podatek od nieruchomości. Możesz być w stanie pozwolić sobie na spłatę kredytu hipotecznego, jeśli są one w przybliżeniu równe czynszowi. Ale jeśli jesteś w obszarze, w którym rachunki za podatek od nieruchomości mogą być ponownie oszacowane według wartości rynkowej, być może będziesz musiał płacić coraz wyższe rachunki za podatek od nieruchomości. Jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości, nadal warto zrozumieć lokalne podatki od nieruchomości. Twój czynsz prawdopodobnie nie ma pozycji dla podatków od nieruchomości, ale płatności podatkowe właściciela budynku generalnie wpływają na to, co właściciele pobierają za czynsz. Ponadto warto znać kwoty podatku od nieruchomości pobierane i wykorzystywane w Twojej społeczności. Jeśli jesteś aktywny w polityce lub masz dzieci w lokalnych szkołach, możesz chcieć wiedzieć, w jaki sposób rząd wydaje pieniądze z podatku od nieruchomości na edukację lub inne usługi. 

Najważniejsze wnioski

– Właściciele nieruchomości płacą podatek od nieruchomości podmiotom rządowym na podstawie wyceny nieruchomości.

– Oprócz nieruchomości podatek od nieruchomości może dotyczyć łodzi, samolotów i pojazdów.

– Podatek od nieruchomości często idzie na finansowanie usług samorządowych.

– Prawie wszystkie podatki od nieruchomości są nakładane na nieruchomości, które są prawnie zdefiniowane i sklasyfikowane przez aparat państwowy. Nieruchomości obejmują grunty, budowle lub inne stałe budynki. Ostatecznie właściciele nieruchomości podlegają stawkom ustalonym przez samorząd miejski. 

–  Gdy podatki od nieruchomości pozostają niezapłacone, organ podatkowy może przypisać zastaw na nieruchomości. Kupujący powinni zawsze dokonać pełnego przeglądu zaległych zastawów przed zakupem jakiejkolwiek nieruchomości.

– Właściciele domów muszą wziąć pod uwagę stawki podatku od nieruchomości, myśląc o całkowitym koszcie posiadania. 

Powiązane posty