Zarządca nieruchomości – najważniejsze kwestie

Zarządca nieruchomości to osoba fizyczna lub firma, która jest zatrudniona do nadzorowania codziennej działalności jednostki nieruchomości. Właściciele nieruchomości i inwestorzy w nieruchomości zazwyczaj zatrudniają zarządców nieruchomości, gdy nie chcą lub nie są w stanie samodzielnie zarządzać nieruchomościami. Koszt zatrudnienia zarządcy nieruchomości często można odliczyć od podatku od dochodu generowanego przez nieruchomość.

zarządca nieruchomości

Zarządca nieruchomości – najważniejsze kwestie

Zarządcy nieruchomości oferują idealne rozwiązanie dla inwestorów, którzy nie mieszkają w pobliżu swoich nieruchomości na wynajem lub po prostu nie lubią mieć do czynienia z najemcami, toaletami i tak dalej. Istnieje wielu inwestorów w nieruchomości, którzy nie chcą być praktyczni w kwestii inwestycji, szczególnie instytucjonalni inwestorzy na rynku nieruchomości. Obowiązki zarządcy nieruchomości mogą obejmować nadzorowanie i koordynowanie konserwacji budynku i zleceń pracy, wykonywanie lekkich prac związanych ze złotą rączką i sprzątaniem, rozwiązywanie problemów i skarg najemców, reklamowanie, pokazywanie i wynajmowanie pustostanów, pobieranie i deponowanie czynszu oraz regularne komunikowanie się z właścicielem nieruchomości na temat statusu nieruchomości. 

Zarządzanie nieruchomościami jako kariera

Zarządcy nieruchomości zazwyczaj nie muszą mieć żadnego szczególnego wykształcenia ani kwalifikacji. To powiedziawszy, znajomość lokalnego rynku nieruchomości ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o doradztwo w zakresie poziomu czynszu oraz przyciągania i zatrzymywania najemców. Oprócz otrzymywania wynagrodzenia lub stawki godzinowej, zarządcy nieruchomości często otrzymują bezpłatny lub obniżony czynsz, jeśli mieszkają w budynku, którym zarządzają.

Koszt wynajęcia zarządcy nieruchomości

Koszt wynajęcia i utrzymania zarządcy nieruchomości dzieli się na szereg “opłat” płaconych przez właściciela / właściciela za różne usługi. Mogą one obejmować początkową opłatę instalacyjną za konto, miesięczną opłatę za zarządzanie, opłatę za umieszczenie najemcy, opłatę za utrzymanie, opłatę za eksmisję i opłatę za wcześniejsze rozwiązanie. Mniej powszechne są opłaty za pustostan lub opłata dla wynajmującego za utrzymanie niewynajętych jednostek lub nieruchomości. Opłaty różnią się w zależności od firmy zarządzającej nieruchomościami i zależą od usług zakontraktowanych przez właściciela. Przykłady typowych opłat obejmują:

– Początkowa opłata za założenie konta różni się w zależności od zarządcy nieruchomości i może obejmować koszt powiadomienia najemców o zmianie zarządców nieruchomości i inspekcji nieruchomości

– Miesięczna opłata za zarządzanie może być stałą opłatą w oparciu o wielkość nieruchomości lub, co bardziej prawdopodobne, procent miesięcznego czynszu pobranego, zwykle od 4% do 12%

– Opłata za lokatora za pozyskanie i zakwalifikowanie najemców wynosi zazwyczaj połowę do pełnego miesięcznego czynszu (jednorazowo)

– Opłata za utrzymanie nieruchomości jest często wliczona w cenę miesięcznej opłaty za zarządzanie

– Opłata za eksmisję, jeśli właściciel chce, aby zarządca nieruchomości przetwarzał eksmisje – jest to zazwyczaj stała opłata ryczałtowa plus koszty sądowe, jeśli takie istnieją

Plusy i minusy zatrudniania zarządcy nieruchomości

Oczywistą zaletą zatrudnienia zarządcy nieruchomości jest to, że eliminuje to potrzebę przebywania właściciela w pobliżu i aktywnego zarządzania nieruchomością. Pozwala to inwestorowi w nieruchomości skupić się na inwestowaniu w wysokiej jakości nieruchomości, a nie na zarządzaniu portfelem nieruchomości obecnie posiadanych.

Jaka jest pierwsza odpowiedzialność zarządcy nieruchomości wobec właściciela?

Zarządcy nieruchomości są przede wszystkim odpowiedzialni za nadzorowanie bieżącego stanu nieruchomości właściciela i zapewnienie satysfakcji najemców. Inne obowiązki – takie jak poszukiwanie lokatorów i zarządzanie eksmisjami – zależą od umowy z właścicielem.

Podsumowanie

Zarządca nieruchomości, jak głosi tytuł stanowiska, to osoba lub firma, która zarządza nieruchomością dla kogoś innego. Zarządcy nieruchomości są zobowiązani do posiadania licencji w niektórych stanach; inne stany nie mają wymogów licencyjnych. Jeśli jesteś zainteresowany zostaniem zarządcą nieruchomości, najpierw dowiedz się o wymaganiach licencyjnych (jeśli takie istnieją), a następnie zapoznaj się z potencjalnymi obowiązkami, aby upewnić się, że jest to dziedzina kariery, która naprawdę Cię interesuje.

Powiązane posty