FUNDUSZE

Nieruchomości

PIT-38 z giełdy – jak rozliczyć? O czym warto wiedzieć?

Zysk pozyskany z różnych kapitałów inwestycyjnych, z którym mamy do czynienia między innymi podczas inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, podlegają obowiązkowemu rozliczeniu w zeznaniu...

Najważniejsze funkcje narodowego banku polskiego

  W ramach swoich funkcji bankowości centralnej Narodowy Bank Polski pełni trzy ważne funkcje. Pierwszą z nich jest funkcja emisyjna, czyli nadzór i regulacja obiegu...

Numer IBAN – czym jest, w jaki sposób go sprawdzić i zweryfikować jego poprawność?

Numer IBAN rachunku bankowego posiada każda osoba, która założyła konto bankowe. Choć na co dzień nie zaprzątamy sobie nim głowy, stanowi on niezwykle ważną...

Zamknięcie konta osobistego w banku?

Teraz zdecydowanie większa część społeczeństwa posiada konto bankowe, które służy im do przechowywania pieniędzy. Są takie osoby, które tych kont posiadają kilka - przy...

Funkcje banku centralnego — polityka monetarna, regulacje

Bank jest instytucją finansową, która pierwotnie została powołana do bezpiecznego przechowywania pieniędzy klientów (deponentów) przez określony w umowie czas. Funkcje banków są dziś znacznie...

Struktury rynkowe — konkurencja czysta i monopolistyczna, oligopol, monopol

Gospodarka rynkowa jest złożonym i dynamicznym systemem, w którym występuje wiele powiązań między sprzedawcami, nabywcami i innymi uczestnikami obrotu gospodarczego. Dlatego rynki z definicji...