FUNDUSZE

Nieruchomości

Jakie kredyty może otrzymać firma rozpoczynająca działalność?

Firmy rozpoczynające działalność mają do dyspozycji wiele różnych możliwości kredytowych. Mogą starać się o tradycyjne kredyty bankowe, które mogą wymagać osobistego zabezpieczenia albo te...

Czym jest private equity?

W ostatnich latach termin Private Equity nabrał rozmachu w sektorze finansów i edukacji finansowej i na stałe zagościł w żargonie finansowym. Ale czym jest...

Skutki starzenia się społeczeństwa

Starzejące się społeczeństwo spowalnia gospodarkę, zwiększając presję na budżet. Efekt ten może być złagodzony przez dobrą politykę fiskalną i społeczną, a okres wzrostu aktywności...

Czym jest rynek — formy, oznaki, zalety i funkcje rynku

Rynek istnieje od ponad sześciu tysięcy lat, przybierając najbardziej prymitywne formy, aż wyewoluował do współczesnej postaci. Ważne jest monitorowanie rynku, ocena konkurencji i cen,...

Różne formy pieniądza – zalety i wady

Pieniądz jest nieodłącznym elementem współczesnego świata. Służy do wymiany towarów i usług oraz jest narzędziem do przechowywania wartości. W ciągu dziejów ludzkości pieniądz przybierał...

Przeniesienie własności nieruchomości – jak wygląda proces?

Przeniesienie tytułu własności jest jednym ze sposobów uzyskania tytułu w przypadku, gdy spadkobierca prawny przejmuje tytuł własności od spadkobiercy prawnego. Jako taka, alienacja jest...