Notowania surowców – najważniejsze informacje

Rynek towarowy to rynek kupna, sprzedaży i handlu surowcami lub produktami pierwotnymi. Towary są często podzielone na dwie szerokie kategorie: towary twarde i miękkie. Towary twarde obejmują zasoby naturalne, które muszą być wydobywane lub wydobywane – takie jak złoto, guma i olej, podczas gdy towary miękkie to produkty rolne lub zwierzęta gospodarskie – takie jak kukurydza, pszenica, kawa, cukier, soja i wieprzowina.

notowania

Notowania surowców – najważniejsze informacje

Rynki towarowe umożliwiają producentom i konsumentom produktów towarowych uzyskanie dostępu do nich na scentralizowanym i płynnym rynku. Te podmioty rynkowe mogą również wykorzystywać towarowe instrumenty pochodne do zabezpieczenia przyszłej konsumpcji lub produkcji. Spekulanci, inwestorzy i arbitrzy również odgrywają aktywną rolę na tych rynkach. Niektóre towary, takie jak metale szlachetne, zostały uznane za dobre zabezpieczenie przed inflacją, a szeroki zestaw towarów jako alternatywna klasa aktywów może pomóc w dywersyfikacji portfela. Ponieważ ceny towarów mają tendencję do poruszania się w opozycji do akcji, niektórzy inwestorzy polegają również na towarach w okresach zmienności rynku. W przeszłości handel towarami wymagał znacznych ilości czasu, pieniędzy i wiedzy specjalistycznej i był przede wszystkim ograniczony do profesjonalnych handlowców. Obecnie istnieje więcej opcji uczestnictwa w rynkach towarowych.

Historia rynków towarowych

Handel towarami sięga początków ludzkiej cywilizacji, gdy klany plemienne i nowo utworzone królestwa wymieniały się i handlowały ze sobą na żywność, zapasy i inne przedmioty. Handel towarami rzeczywiście wyprzedza handel akcjami i obligacjami o wiele stuleci. Dziś towary są nadal wymieniane na całym świecie i na masową skalę. Rzeczy stały się również bardziej wyrafinowane wraz z pojawieniem się giełd i rynków instrumentów pochodnych, giełdy regulują i standaryzują handel towarami, umożliwiając płynne i wydajne rynki.

Rodzaje rynków towarowych

Ogólnie rzecz biorąc, handel towarami odbywa się zarówno na rynkach kasowych, jak i na rynkach instrumentów pochodnych. Rynki kasowe są również określane jako “rynki fizyczne” lub “rynki kasowe”, na których kupujący i sprzedający wymieniają towary fizyczne w celu natychmiastowej dostawy. Rynki instrumentów pochodnych obejmują kontrakty terminowe typu forward, futures i opcje. Kontrakty terminowe typu forward i futures to kontrakty pochodne, które wykorzystują rynek kasowy jako aktywa bazowe. Są to kontrakty, które dają właścicielowi kontrolę nad instrumentem bazowym w pewnym momencie w przyszłości, za cenę uzgodnioną dzisiaj. Dopiero po wygaśnięciu kontraktów nastąpi fizyczna dostawa towaru lub innego składnika aktywów, a często handlowcy rolują lub zamykają swoje kontrakty, aby uniknąć całkowitego wykonania lub odbioru dostawy.  

Ustalanie ceny towarów

Towary to surowce, z którymi spotykamy się w naszym codziennym życiu – jeśli ceny podstawowych towarów rosną i spadają, może to bezpośrednio wpłynąć na koszty naszych zakupów spożywczych. Jeśli cena zbóż takich jak pszenica rośnie, prawdopodobnie znajdzie to odzwierciedlenie w cenie chleba lub mąki, podczas gdy wzrost ceny bawełny prawie na pewno będzie miał bezpośredni wpływ na koszty odzieży. Jednak towary mogą być również sprzedawane i kupowane jako okazja inwestycyjna. Branże od produkcji odzieży (bawełna), przez linie lotnicze (ropa naftowa), po pakowane towary (tworzywa sztuczne wykonane z węgla, celulozy, soli i ropy naftowej) polegają na nich. Firmy kupują towary, które potrzebują tych podstawowych towarów po ustalonej cenie w perspektywie długoterminowej; na przykład w procesie produkcyjnym inwestuj poprzez kontrakty futures. Co więcej, indywidualni handlowcy również inwestują w towary w nadziei na osiągnięcie sporego zysku. Ze względu na bardziej skomplikowane metody inwestycyjne, wyższe ryzyko oraz wiedzę i badania wymagane dla towarów, inwestowanie w towary nie jest tak łatwe, jak inwestowanie w akcje lub obligacje, i nie zawsze jest najlepszym wyborem dla początkujących inwestorów. Ta klasa aktywów może być zamienna, co oznacza, że jeśli są tego samego gatunku, można je ze sobą wymieniać. 

Powiązane posty