W jaki sposób dodać numer konta do białej listy podatników VAT

Biała Lista Płatników VAT to elektroniczny wykaz przedsiębiorców, który ma pomóc podatnikom w szybkiej weryfikacji kontrahentów. Może sprawdzić, czy podatnik jest czynnym podatnikiem VAT. Zastępuje dotychczasową listę podatników VAT zarejestrowanych i niezarejestrowanych, wykreślonych z rejestru VAT i przywróconych. Można go znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zarządza nim Dyrektor Krajowej Służby Podatkowej. Przedsiębiorcy nie muszą nic robić, aby znaleźć się na białej liście. Dodaj firmy i powiązane z nimi informacje do listy na podstawie dostępnych rejestrów publicznych gromadzonych przez KAS. Jeżeli wprowadzone dane są nieprawidłowe, przedsiębiorca może wystąpić do Szefa KAS o ich usunięcie lub poprawienie.

Co musisz wiedzieć o białej liście?

Każdy lubi mieć kontrolę nad swoimi pieniędzmi. To samo dotyczy organów podatkowych. W ich przypadku pełna kontrola dotyczyła środków zgromadzonych na rachunku VAT po otrzymaniu przelewu w modelu ratalnym. Co zrobić z pozostałymi środkami? Zdaniem ustawodawców można się spodziewać więcej informacji o wygodnych narzędziach, do których podatnicy mają łatwy dostęp. Będą też dokonywać wpłat na rachunki znane fiskusowi. Obowiązek zapłaty rachunku zgłoszony dostawcy będzie dotyczył rozliczenia 15 000 zł (brutto) pomiędzy przedsiębiorcami. Podmioty zlecające przelewy na rachunki inne niż wymienione nie będą mogły zaliczyć wydatków do części płatności, która odpowiada płatnościom na rachunki nieraportowane, jako koszt uzyskania przychodu od osób prawnych lub osób fizycznych.

Negatywny wpływ wpłat na rachunki inne niż wskazane na białej liście obejmuje również rozliczenie podatku VAT. W tym zakresie nienależycie wykonana cesja będzie skutkować solidarną odpowiedzialnością dostawcy lub usługodawcy za wszystkie aktywa zalegające w opodatkowaniu w proporcji do wskaźnika VAT odpowiadającego danej należnej kwocie. Co ważne, biała lista nie będzie zawierała informacji o rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym powszechnie wykorzystywanych przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Jak zgłosić rachunek bankowy na białą listę?

Dodanie rachunku do białej listy przydaje się, gdy przedsiębiorca lub właściwy organ podatkowy chce wiedzieć, jak przebiegają transakcje danej firmy. Dzięki białej liście wszystkie przelewy są uważane za bezpieczne, a jednocześnie łatwiej „ogarnąć się” księgowością firmy, gdy wiadomo, dokąd trafiają środki z budżetu firmy. Jak dodać fakturę do białej listy – Czynność tę mogą wykonywać podatnicy VAT (tj. przedsiębiorcy). Inną osobą, która może dokonać takiego zgłoszenia, jest osoba pełniąca funkcję pełnomocnika. Zgłoś dany rachunek do białej listy wypełniając odpowiedni formularz, w zależności od tego, czy jest to właściciel firmy, czy ktoś inny związany z daną działalnością. Jednak przed dodaniem kolejnego rachunku do białej listy warto wcześniej sprawdzić, czy jest już na liście. Dopiero wtedy można wybrać i wypełnić elektronicznie odpowiedni formularz kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co zrobić jeśli rachunku nie ma w wykazie?

Podatnicy, którzy nie zadeklarowali rachunku bankowego lub należą do rachunku niezarejestrowanego, powinni jak najszybciej złożyć wniosek aktualizacyjny do swojego organu podatkowego i podać odpowiedni numer rachunku rozliczeniowego. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularzy NIP-2, NIP-7 i NIP-8 odpowiednio dla spółek cywilnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezarejestrowaną w CEIDG oraz spółek zarejestrowanych w KRS. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą aktualizują swoje dane za pośrednictwem CEIDG. Jeżeli zgłoszony rachunek przedsiębiorcy jest rachunkiem rozliczeniowym lub rachunkiem związanym z działalnością gospodarczą otwartym w SKOK, a nie figuruje na liście, przedsiębiorca może wybrać zgłoszenie błędu do właściwego organu podatkowego, CEIDG lub banku. Przedsiębiorcy mogą zadawać tym agencjom pytania związane z działaniem białej listy, przyczynami nieuznania zgłaszanej ustawy czy jej istotą.

Powiązane posty