Fundusz inwestycyjny zamknięty – najważniejsze informacje

Fundusze zamknięte są jednym z dwóch głównych rodzajów funduszy inwestycyjnych, obok funduszy otwartych. Ponieważ fundusze zamknięte są mniej popularne, muszą się bardziej starać, aby zdobyć twoje uczucie. Mogą dokonać dobrej inwestycji – potencjalnie nawet lepszej niż fundusze otwarte – jeśli zastosujesz się do jednej prostej zasady: zawsze kupuj je ze zniżką.

fundusz

Fundusz inwestycyjny zamknięty – najważniejsze informacje

Fundusz inwestycyjny zamknięty lub CEF to spółka inwestycyjna zarządzana przez firmę inwestycyjną. Fundusze zamknięte pozyskują pewną kwotę pieniędzy poprzez pierwszą ofertę publiczną lub IPO, po czym mogą notować akcje na giełdzie. Podobnie jak fundusze inwestycyjne i fundusze ETF, fundusze zamknięte inwestują w koszyk papierów wartościowych. Fundusz zamknięty nie jest tradycyjnym funduszem inwestycyjnym ani funduszem giełdowym. Fundusze otwarte, takie jak fundusze inwestycyjne lub ETF, przyjmują pieniądze od nowych inwestorów, emitują dodatkowe akcje i odkupują akcje, gdy inwestorzy chcą sprzedać. Natomiast fundusze zamknięte oferują określoną liczbę akcji po zebraniu ustalonej kwoty pieniędzy w drodze IPO. 

Zrozumienie funduszy zamkniętych

Fundusze zamknięte są znacznie mniej powszechne niż fundusze otwarte i mają inne cechy i ryzyka, których zwykle nie można znaleźć w funduszach otwartych:

– Ponieważ fundusze zamknięte są często aktywnie zarządzane przez menedżera inwestycyjnego, który próbuje pokonać rynek, mogą pobierać wyższe opłaty, czyniąc je mniej atrakcyjnymi dla inwestorów.

– Fundusze zamknięte często wykorzystują dźwignię finansową – pożyczając pieniądze na sfinansowanie zakupu aktywów – w celu zwiększenia zwrotów. Ta strategia jest mieczem obosiecznym: poprawia zwroty, gdy inwestycje rosną, ale zwiększa straty, gdy akcje spadają.

– Fundusze zamknięte mają tendencję do wypłacania wyższych dywidend inwestorom częściowo dlatego, że wykorzystują dźwignię finansową, aby zwiększyć zyski. Ponownie, działa to dobrze na rosnącym rynku, mniej na spadającym.

Potencjał wyższych dywidend sprawia, że fundusze zamknięte są atrakcyjne, ale potencjalny minus jest również większy, nie tylko ze względu na dźwignię, z której korzystają te fundusze, ale także ich strukturę. Ponieważ handlują przez cały dzień, fundusze zamknięte mogą handlować poniżej wartości aktywów netto przez długi czas – i często to robią. Ale to także szansa dla inteligentnego inwestora.

Kupowanie funduszy zamkniętych ze zniżką

Twoje największe szanse na sukces pojawiają się, gdy kupujesz fundusz zamknięty z dyskontem do jego wartości aktywów netto. Jest to łatwiejsze do zrobienia, niż mogłoby się wydawać, ponieważ wiele funduszy handluje z dyskontami, a wartość aktywów netto funduszu jest publikowana co kwartał lub co miesiąc przez zarządzającego inwestycjami. Jeśli cena handlowa jest niższa niż wartość aktywów netto, fundusz handluje z dyskontem. Wielu inwestorów dąży do zakupu funduszy zamkniętych ze znaczną zniżką. Jak znaczące? Nierzadko zdarza się, że fundusze handlują na poziomie 10% lub nawet 15% poniżej wartości aktywów netto. To może nie brzmieć jak dużo, ale ten rodzaj rabatu może dać ci wbudowaną przewagę na rynku. Nie tylko możesz zyskać, jeśli zasoby funduszu wzrosną, ale możesz również skorzystać, jeśli dyskonto do wartości aktywów netto zmniejszy się i zdecydujesz się sprzedać swoje akcje.

O tym warto pamiętać!

Istnieje wiele różnych rodzajów funduszy zamkniętych, zdefiniowanych przez ich styl inwestycyjny lub cel. Istnieją fundusze zamknięte, które inwestują przede wszystkim w obligacje komunalne w celu generowania wolnych od podatku dochodów dla inwestorów. Fundusze zamknięte mogą również koncentrować się na podlegających opodatkowaniu inwestycjach o stałym dochodzie, takich jak obligacje korporacyjne, lub w określonych klasach akcji, takich jak krajowe, zagraniczne, a nawet określone sektory. Fundusze zamknięte mogą być odpowiednią inwestycją dla inwestorów indywidualnych, ale upewnij się, że rozumiesz, w co inwestujesz. Używaj tylko pieniędzy, na których utratę możesz sobie pozwolić. Możesz zamiast tego zdecydować się na inwestowanie w fundusze inwestycyjne lub FUNDUSZE ETF, jeśli fundusz zamknięty nie wydaje się dla Ciebie odpowiedni. 

Powiązane posty