Fundusz powierniczy – najważniejsze kwestie

Fundusz powierniczy to narzędzie do planowania nieruchomości, które jest podmiotem prawnym, który przechowuje nieruchomości lub aktywa dla osoby lub organizacji. Fundusze powiernicze mogą posiadać różne aktywa, takie jak pieniądze, nieruchomości, akcje, obligacje, firma lub kombinacja wielu różnych rodzajów nieruchomości lub aktywów. Do ustanowienia funduszu powierniczego wymagane są trzy strony: koncesjodawca, beneficjent i powiernik. Fundusze powiernicze są zarządzane przez powiernika, który musi działać na rzecz koncesjodawcy i beneficjenta.

fundusz powierniczy

Fundusz powierniczy – najważniejsze kwestie

Planowanie nieruchomości to proces, który obejmuje określenie, w jaki sposób aktywa danej osoby i inne sprawy finansowe będą zarządzane i jakakolwiek własność, którą posiadają, jest dystrybuowana po śmierci. Obejmuje to wszelkie konta bankowe, inwestycje, majątek osobisty, nieruchomości, ubezpieczenia na życie, dzieła sztuki i zadłużenie. Podczas gdy testamenty są najczęstszymi narzędziami planowania nieruchomości, fundusze powiernicze są również popularnymi podmiotami prawnymi. 

Strony, które są zaangażowane w ustanowienie funduszu powierniczego:

– Koncesjodawca, który go zakłada i zaludnia swoim majątkiem

– Beneficjent(-y) lub osoba (osoby), dla których zarządzane są aktywa

– Powiernik, który jest neutralną stroną trzecią (osobą fizyczną, bankiem powierniczym lub innym profesjonalnym powiernikiem) odpowiedzialnym za zarządzanie zaangażowanymi aktywami

Koncesjodawca zazwyczaj tworzy układ, który z różnych powodów jest przeprowadzany po tym, jak nie jest już kompetentny umysłowo lub żyje. Jako wyznaczony powiernik powiernik jest odpowiedzialny za realizację interesów koncesjodawcy. Zwykle obejmuje to przydzielanie kosztów utrzymania, a nawet wydatków edukacyjnych, takich jak wydatki na prywatną szkołę lub studia, gdy żyją. Mogą też wypłacić ryczałt bezpośrednio beneficjentowi.

Odwołalny fundusz powierniczy

Odwołalny fundusz powierniczy daje koncesjodawcy lepszą kontrolę nad aktywami w okresie jego życia. Po umieszczeniu w nim aktywów można je przekazać dowolnej liczbie wyznaczonych beneficjentów po śmierci koncesjodawcy. Nazywany również żywym funduszem powierniczym, może być wykorzystywany do przekazywania aktywów dzieciom lub wnukom. Podstawową korzyścią jest to, że aktywa unikają spadku, co prowadzi do szybkiej dystrybucji aktywów do wymienionych beneficjentów. Żywe fundusze powiernicze nie są upubliczniane, co oznacza, że majątek jest dystrybuowany z wysokim poziomem prywatności. Zmiany mogą być dokonywane za życia koncesjodawcy, a także mogą zostać całkowicie odwołane przed śmiercią koncesjodawcy.

Nieodwołalny fundusz powierniczy

Nieodwołalny fundusz powierniczy jest bardzo trudny do zmiany lub odwołania. Z powodu tego rozwiązania koncesjodawca może odnieść znaczne korzyści podatkowe, aby skutecznie przekazać kontrolę nad aktywami funduszowi powierniczemu. Nieodwołalne fundusze powiernicze najczęściej unikają spadku.

Jak działają fundusze powiernicze?

Fundusze powiernicze to osoby prawne, które zapewniają ochronę finansową, podatkową i prawną osobom fizycznym. Wymagają one koncesjodawcy, który go ustanawia, jednego lub więcej beneficjentów, którzy otrzymują aktywa po śmierci koncesjodawcy, oraz powiernika, który zarządza nim i rozdziela aktywa w późniejszym terminie. Fundusze powiernicze są przeznaczone do realizacji życzeń koncesjodawcy. Oznacza to, że powiernik jest odpowiedzialny za zarządzanie aktywami, gdy jeszcze żyją. Po ich przejściu powiernik może przekazać aktywa beneficjentowi (beneficjentom) zgodnie z instrukcjami koncesjodawcy, niezależnie od tego, czy jest to regularny strumień dochodów, czy płatność ryczałtowa.

Jak założyć fundusz powierniczy?

Aby założyć fundusz powierniczy, musisz dowiedzieć się, który z nich jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni, więc upewnij się, że dokładnie znasz cel funduszu. Następnie zdecyduj, w jaki sposób go sfinansujesz. Dowiedz się, kogo chcesz wyznaczyć na swojego powiernika. Ta osoba może być w stanie pomóc Ci sporządzić wszystkie dokumenty i przejść przez proces prawny. Ostatnim krokiem jest finansowanie funduszu powierniczego. Podobnie jak w przypadku każdego innego przedsięwzięcia finansowego, upewnij się, że fundusz powierniczy jest najlepszym wyborem dla Ciebie, Twojego beneficjenta i Twojej sytuacji finansowej. 

Powiązane posty