Notowania funduszy — co to jest, rodzaje

Notowaniu funduszy zawsze towarzyszy zestaw oznaczeń i dodatkowych cyfr. Oto ich znaczenie i jak znaleźć najlepszą cenę za aktywa.

Początkującym traderom i inwestorom czasami trudno jest dowiedzieć się , jak sprawdzić rzeczywistą wartość akcji lub obligacji, dlaczego zmienia się ona tak szybko i jakie informacje mogą pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Wszystkie te informacje są wymienione obok notowania, trzeba tylko umieć je odczytać.

Co to jest notowanie?

Notowanie to cena, którą ktoś jest skłonny zapłacić, aby kupić aktywa lub po której jest gotowy je sprzedać. Termin ten jest najczęściej stosowany w handlu na rynkach finansowych. Każde aktywo, które jest przedmiotem obrotu na giełdach, może mieć notowaną cenę:

  • Papiery wartościowe (akcje, obligacje);
  • Waluty;
  • Towary na giełdach towarowych;
  • Środki;
  • Aktywa pochodne (futures, opcje i inne).

W większości przypadków notowanie wygląda jak wartość w jednostce monetarnej odpowiadającej regule handlowej. Jednostka monetarna może zależeć od samych aktywów oraz od platformy, na której jest przedmiotem obrotu. Na przykład na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notowane są Amerykańskie kwity depozytowe (ADR) chińskiej firmy Alibaba Group. 

Wyjątkiem jest notowanie obligacji. Jest to wyrażone jako procent wartości nominalnej instrumentu. Jednak w aplikacji brokera można również zobaczyć cenę jednej obligacji w pieniądzach, na przykład w złotych. Powiedzmy, że notowania obligacji wynoszą 90 proc. Oznacza to, że papier handluje po 90% swojej wartości nominalnej. Jeśli jest to tysiąc złotych, to jedna obligacja jest warta 900 złotych.

Rodzaje notowań

Wyróżnia się kilka rodzajów notowań. Po pierwsze, według miejsca handlu:

  • Notowania giełdowe — podane ceny aktywów w obrocie na danej giełdzie. Takie notowania można zobaczyć w specjalnych terminalach, za pośrednictwem których traderzy często składają zlecenia, a także za pomocą innych instrumentów;
  • Notowania pozagiełdowe to tymczasowe ceny, które powstają, gdy aktywa są przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym. Traderzy mogą wymieniać je telefonicznie lub zamieszczać na platformach OTC. Dają one przybliżone pojęcie o cenie aktywa, ale transakcje na platformach OTC są znacznie rzadsze.

Istnieje inne zróżnicowanie notowań, które często pojawia się w handlu walutami:

  • Notowanie bezpośrednie — ma miejsce wtedy, gdy jednostka aktywa jest oferowana za określoną liczbę jednostek pieniężnych.
  • Notowanie odwrotne pokazuje, ile danego aktywa można kupić za jedną jednostkę pieniądza. Załóżmy, że za 1 złoty można kupić tylko N kilogramów zboża. Łatwo jest obliczyć notowanie odwrotne, jest ono równe jeden podzielone przez notowanie bezpośrednie.

Jak powstaje notowanie?

Notowanie jest punktem odniesienia, a nie oficjalną ceną aktywa. Każdy przedsiębiorca może licytować aktywa, jeśli chce je sprzedać lub kupić. Aby to zrobić, tworzy zamówienie. Wszystkie oferty trafiają do systemu i tworzą coś, co w slangu traderskim nazywane jest “głębokością rynku”. Zasadniczo jest to kolumna ofert kupna i sprzedaży tego samego aktywa. Wszystkie są posortowane od wyższej do niższej wartości, tak aby pośrodku znalazły się najbardziej realistyczne wyceny.

Często papiery wartościowe i inne instrumenty są przedmiotem obrotu w partiach. Partia to minimalna ilość danego składnika majątku przy jego zakupie lub sprzedaży. Jednak notowania zazwyczaj pokazują wartość jednego papieru wartościowego lub jednej jednostki pieniężnej. Przykładowo, akcje danej firmy są notowane w partiach po 100 sztuk. Jednak w notowaniu nie pojawi się cena 100 papierów wartościowych, tylko jednego.

Inwestorzy mogą składać zlecenia oczekujące. Oznacza to, że są gotowi czekać na notowania aktywa, którym chcą handlować do określonego poziomu. Na przykład akcje spółki są notowane po średniej cenie papieru 40 złotych, ale inwestor jest skłonny kupić je tylko po cenie 35 złotych. Składa on ofertę oczekującą i czeka na znalezienie sprzedawcy, który zgodzi się na jego ofertę.

Ponieważ notowania zmieniają się kilkakrotnie w ciągu dnia, na giełdach działają komisje notowań, które rejestrują notowania na otwarciu i zamknięciu giełdy. Informacje te można znaleźć w publikowanych codziennie zestawieniach.

Powiązane posty