Sprzedaż długów – kiedy warto się nim zainteresować?

Sprzedaż długu daje nowym wierzycielom takie same prawa jak dłużnikom – takie jak możliwość monitorowania spłat, ponagleń w przypadku kolejnych rat czy opóźnień w windykacji, czy to polubownie, czy na drodze sądowej.

Skup długu – co to takiego?

Skup długu za gotówkę to rozwiązanie, które może pomóc w utrzymaniu stabilności finansowej firmy. Często niespłacone należności od klientów negatywnie wpływają na ekonomię firmy, powodując ograniczenie lub czasowe zawieszenie jej działalności. Skup wierzytelności pomoże w zarządzaniu firmą, nawet w przypadku, gdy jej kontrahenci nadal unikają płacenia należności wynikających z zafakturowanych lub podpisanych umów. Skup wierzytelności prywatnych i firmowych odbywa się zawsze po dokładnej analizie dokumentów posiadanych przez wierzyciela. Firmy z Katowic mogą kontaktować się z nami w dowolnej formie i dostarczają komplet dokumentów związanych z zadłużeniem. Nasi prawnicy przedstawią atrakcyjną ofertę po weryfikacji i sprawdzeniu możliwości odzyskania należności.

Kilka podstawowych pojęć

Cesja Wierzytelności – umowa sprzedaży wierzytelności, cesja wierzytelności na osobę trzecią;
zbywca – osoba, która zbywa wierzytelność innej osobie;
cesjonariusz – osoba, która odkupuje wierzytelność (dług);
Debt Exchange – platforma, na której możesz sprzedać i odkupić dług.

Zaletą sprzedaży długu jest to, że przynajmniej część długu można odzyskać szybciej niż w przypadku windykacji długu lub skierowania całego procesu do sądu. Minusem jest jednak to, że sprzedaż długu otrzymamy za dużo mniej niż pełna kwota naszej wierzytelności – zakup długu musi być opłacalny dla nowego wierzyciela, on też ponosi ryzyko (może nie odzyskać długu) . Jednak naszym długiem zajmuje się firma windykacyjna i mamy duże szanse na odzyskanie go w całości. Najważniejsze, żeby temat niezapłaconych faktur nie pozostał niezauważony!

Mój dług został sprzedany – co dzieje się dalej?

Wbrew pozorom sprzedaż długu firmie zarządzającej wierzytelnościami to dobra wiadomość. Oznacza to, że mamy możliwość zawarcia ugody z nowymi wierzycielami, a jednocześnie możemy uniknąć postępowań sądowych i wizyt komorników. Niektóre firmy są w stanie spłacić swój dług po przyjaznej stopie – amortyzowanej. Tak działa np. Grupa KRUK, prougodowa, nastawiona na pomoc w spłacie zadłużenia. Kolejnym udogodnieniem jest portal e-kruk.pl, dzięki któremu klienci mogą błyskawicznie dowiedzieć się o swoim stanie zadłużenia. Rejestracja nie wymaga wysiłku, a obsługa jest bardzo intuicyjna – warto samemu sprawdzić możliwość oczekiwania na użytkowników.

Czy zamiany długów są legalne?

Zgodnie z przepisami wierzytelnościami można handlować, a informacje o długach i informacje o dłużnikach mogą być upubliczniane. Giełda działa głównie jako platforma dystrybucji informacji o osobach i firmach. Jeśli wierzycielowi nie uda się odzyskać długu, a dłużnik nie spłaci długu, może być notowany na giełdzie. Wpisy są dodawane elektronicznie. W większości przypadków wymagane będzie podanie danych osobowych dłużnika oraz informacji o zobowiązaniu – jego wysokości, pochodzeniu itp. Wolnoobrotowi nabywcy wierzytelności skutecznie nabywają prawa majątkowe, co jest możliwe na podstawie art. Artykuł 509 Kodeksu Cywilnego. Wskazuje, że wierzyciel może przenieść prawa majątkowe na osobę trzecią, tj. przelew wierzytelności, czyli cesja. Jednocześnie nie musi uzyskiwać zgody dłużnika na podjęcie takiej czynności, wystarczy samo zawiadomienie go o sprzedaży długu, aby wszystko było legalne.

Jaki dług najłatwiej sprzedać?

Do najbardziej pożądanych wierzytelności na rynku windykacyjnym należą: wykonalne w momencie sprzedaży (dłużnik powinien posiadać jakiś majątek); takie, które nie mają wielu wierzycieli, którzy już rozpoczęli egzekucję swoich roszczeń; niewygasłe; takie, których można dochodzić przed sądem lub innym organem krajowym; bardzo świeże. Do tego warto dodać znaną lokalizację dłużnika i możliwość skontaktowania się z nim w celu negocjacji spłaty zadłużenia. Sprzedaż wierzytelności jest możliwa, a dostępnych jest wiele produktów finansowych dostosowanych do własnych potrzeb. Sprzedając wierzytelność, należy ocenić wszystkie za i przeciw sprzedaży, przejrzeć oferty firm skupujących wierzytelności, a na etapie przedwindykacyjnym zadbać o zgromadzenie jak największej ilości dokumentacji w celu wynegocjowania jak najlepszej ceny.

Powiązane posty