Czym jest rynek — formy, oznaki, zalety i funkcje rynku

Rynek istnieje od ponad sześciu tysięcy lat, przybierając najbardziej prymitywne formy, aż wyewoluował do współczesnej postaci. Ważne jest monitorowanie rynku, ocena konkurencji i cen, ponieważ bardzo trudno jest zbudować udany biznes lub nawet stworzyć strategię marketingową bez zrozumienia podstaw ekonomii. 

Co to jest rynek?

Rynek to system stosunków ekonomicznych między sprzedającym a kupującym, który pozwala nam na wymianę niezbędnych zasobów. Pojęcie rynku jest nierozerwalnie związane z towarami, gdyż produkt jest jego podstawową jednostką. Dzięki podziałowi pracy ludzie muszą wymieniać ze sobą produkty, bo rynek jest czymś, co powstaje z niedoboru zasobów ludzkich. Kiedy jeden człowiek nie może sam wyprodukować wszystkiego, czego potrzebuje, musi wymieniać się dobrami — w ten sposób rodzi się rynek.

Oznaki rynku

Każdy rodzaj rynku skierowany jest na inne produkty. Rynki eksploatują przedmioty materialne, wkłady umysłowe i pracę intelektualną. Posiadają one stałe atrybuty, dzięki którym funkcjonują:

 • Nieuregulowany popyt. Konsument decyduje, ile dóbr i usług chce.
 • Nieregulowana podaż. Producent decyduje, ile ma wyprodukować.
 • Cena, która nie podlega samoregulacji, ale zależy od podaży i popytu.

Funkcje rynku

Rynek musi znaleźć odpowiedzi na to, co, jak i dla kogo produkować, dlatego pełni następujące funkcje:

 • Kształtowanie cen. Cena ustalana jest na podstawie praw rynku — popytu, podaży i pojawiającej się konkurencji. Odzwierciedla to, jak bardzo produkt jest użyteczny.
 • Mediacja. Rynek łączy konsumentów i producentów, a każdy ma wolność wyboru.
 • Regulacja podaży i popytu. Ustala równowagę dóbr i usług.
 • Informowanie. Informacje o towarze, sprzedawcy, wielkości popytu na określone dobra oraz o stanie całej gospodarki.
 • Stymulacja. Poprzez ciągłe odpowiadanie na popyt podażą, uczestnicy rynku poprawiają jakość dóbr, tworzą nowe technologie i utrzymują efektywność gospodarki.
 • Oczyszczanie. Gospodarka pozbywa się zbędnej działalności, słabych jednostek, a zachęca do rozwoju obiecujących.

Formy organizacyjne

Rynek potrzebuje niezależnych organizacji, które są wyposażone w środki komunikacji, na podstawie których można prowadzić wymianę towarów. Formy organizacji rynku to sposób, miejsce i forma, w jakiej jest on realizowany, np. sklep, targ, aukcja, terminal.

 Popularne formy organizacji rynku:

 • Giełdy — sojusz osób prawnych i fizycznych, które prowadzą handel hurtowy, ceny produktów ustalane są w drodze konkurencji.
 • Aukcja — licytacja publiczna, w której sprzedawca zwiększa cenę poprzez konkurencję kupujących.
 • Wystawy — tematyczne wystawy najnowszych technologii, samochodów, wszelkiego rodzaju towarów i usług. Służą one do organizowania krótkich kursów, seminariów, wymian i spotkań konsultacyjnych.
 • Targi — imprezy organizowane w celu zakupu, sprzedaży we wszystkich sektorach produkcji. Istnieją targi międzynarodowe, krajowe i regionalne.
 • Podmioty rynkowe — osoby biorące udział w wymianie dóbr (sprzedający i kupujący). Obiekty rynkowe są tym, co podlega wymianie (pieniądze, towary, usługi).

Rodzaje rynków

Rynek przybiera wiele form i zależy od dużej liczby cech, dlatego jest podzielony na typy według następujących cech:

 • Pod względem terytorialnym — lokalny, regionalny, krajowy, globalny;
 • Przez podmioty — kupujących, sprzedających, instytucje państwowe;
 • Przez obiekty — rynki towarów i usług, rynki finansowe;
 • Według form — rynki spółdzielcze, państwowe, dzierżawne, wspólne przedsięwzięcia;
 • Z uwzględnieniem produkcji — zamknięte, nasycone, mieszane;
 • Według legalności — legalne, nielegalne;
 • W zależności od stopnia nasycenia towarami — równowaga, deficyt, nadwyżka;
 • Według stopnia wolności gospodarczej — wolna, regulowana.

Zalety i wady rynku

Zalety rynku polegają na tym, że uczestnicy stosunków rynkowych nie są ograniczeni co do liczby, istnieje między nimi wolna konkurencja i swobodny dostęp do wszystkich rodzajów działalności gospodarczej. Nie ma ograniczeń w przepływie kapitału i pracy, a informacje są swobodnie dostępne dla wszystkich graczy.

Choć rynek jest systemem wygodnym i w miarę harmonijnym, ma jednak wady:

 • Wszystko zależy od przypadku;
 • Niemożliwe jest dokonywanie długoterminowych prognoz;
 • Problemy z otoczeniem;
 • Bezrobocie;
 • Wzrost cen, inflacja.

Trudno wyobrazić sobie współczesne społeczeństwo bez rynku — reguluje on wiele ważnych instytucji finansowych, a także społecznych. Rynek nie jest systemem doskonałym, ale umożliwia podział grup towarów między ludzi, organizację działalności gospodarczej i monitorowanie zależności cen od podaży i popytu.

Powiązane posty